Vybíráte školu?
Nevíte co studovat?
kurzy pro teenagery od 13 let,
žáky základních škol a středoškoláky
Budoucnost už je tady, ale ne každý ji vidí. Máme za úkol Vám pomoci uvidět vlastní profesní budoucnost a naplánovat vzdělávací cestu, která Vás bude směřovat k perspektivnímu uplatnění Vašich schopností a talentů.
65%
Čechů pracují v oboru, který nevystudovali
do 3 let od ukončení školy
57%
VŠ studentů jsou zklamání s výběrem oboru
po 2 letech studia
40%
středoškoláků v maturitním ročníku vědí, že nebudou pracovat ve vystudovaném oboru
V dotazníku deníku The Telegraph na otázku „Nakolik je pro Vás důležitá úspěšnost kariérní cesty Vašeho dítěte?" 83 % rodičů odpovědělo "velmi důležité". Tento výsledek nikoho nepřekvapí, protože úspěšnost dětí je důležitá bez ohledu na to, že si ji každý z nás představuje trochu jinak. Ještě důležitější je, aby byli šťastní, spokojení a zajištění. A právě to spojujeme s dobrou prací a dobrým vzděláním. Proto se od základní školy věnujeme školnímu prospěchu, doučování, kroužkům, hledání talentů a schopností.

Paradoxně školní známky a znalosti nemají tak velký vliv na pocit profesní a životní úspěšnosti a talent také není všechno. To, jestli člověk bude nebo nebude spokojen se svým životem a prací, předurčuje jeho životní postoj více než školní prospěch. Unikátní studie publikovaná ve vědeckém časopise Developmental Psychology odpovídá na otázky mnoha rodičů a teenagerů "Co je kritériem životní úspěšností a co pro to mohu udělat dnes, když si vybírám střední nebo vysokou školu?" Studie, která po dobu 40 let sledovala osudy 745 lidí od puberty až po pozdní dospělost, ukazuje jasnou spojitost mezi schopností mít svůj vlastní názor, zodpovědností, cílevědomím a životní úspěšností.

Dobrou zprávou je, že k tomu není třeba mít nějaký zvláštní talent, všechny tyto návyky se dají přirozeně rozvíjet, nejlépe v období dospívání, kdy si pokládáme otázky "Kdo jsem?", "Na co se hodím?", kdy je člověk nejblíž sám sobě.

Programy Smart Course ČR vychází z toho, že škola, kterou si vybíráme, vlastně není cíl, ale nástroj k vytvoření své vlastní budoucnosti, způsobu života, k získání znalostí a rozvoji svých schopností, ke nímž máme předpoklady. Proto se v našich programech učíme samostatně určovat svoje životní cíle, plánovat svoji cestu, vybírat si možnosti jejich dosažení a v různých obdobích svého života nacházet ty nejlepší způsoby profesní seberealizace.

Pracovní sešity, které Vám pomohou
rozhodnout se dobře

Účastníci a jejich rodiče
o kurzech volby povolání