"Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek svého života." Charlie Chaplin
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
VÝBĚR STUDIJNÍ CESTY
INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO TEENAGERY OD 13 DO 19 LET
Jak si vybrat povolání,
když každý má jiný názor?
Když přichází den "D" a Ty si musíš vybrat povolání, každá dobrá rada bývá nad zlato, protože vůbec nevíš, kde začít. Za chvíli těch rad je tak trochu moc a Ty zase nevíš, které z nich máš více důvěřovat. Kariérový poradce jako "superhero" vtrhne do Tvého života, aby Tě vtáhl do světa Tvého vlastního rozhodování, aby Ti pomohl objevit možnosti, které nabízí současný svět, věřit ve své schopnosti a představit si budoucnost, kterou budeš chtít vytvářet.

Když vstupuješ do prostoru Smart Course ČR, stáváš se součástí komunity lidí hledajících svoji autentickou cestu, kteří věří v to, že svůj život nežijeme pro práci, ale pracujeme proto, aby náš svět byl lepším místem pro náš život.


- Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course ČR
kariérový kouč a change manager

Proč je důležité nepodcenit výběr školy?

Na otázku deníku The Telegraph „Nakolik je pro Vás důležitá úspěšnost kariérní cesty Vašeho dítěte?" 83 % rodičů odpověděli kladně. Úspěšnost dětí je důležitá bez ohledu na to, že si ji každý z nás představuje trochu jinak. Právě proto se od základní školy věnujeme školnímu prospěchu, doučování, protože celkový průměr známek v současném vzdělávacím systému je podmínkou pro přijetí na kvalitní střední školy a také na vysoké školy.

Paradoxně školní známky a znalosti nemají tak velký vliv na pocit profesní a životní úspěšnosti. Tu předurčuje životní postoj člověka a osobnostní charakteristiky více než školní prospěch. Unikátní studie publikovaná ve vědeckém časopise Developmental Psychology odpovídá na otázky mnoha rodičů a teenagerů "Co je kritériem životní úspěšností a co pro to mohu udělat dnes, když si vybírám střední nebo vysokou školu?" Studie, která po dobu 40 let sledovala osudy 745 lidí od puberty až po pozdní dospělost, ukazuje jasnou spojitost mezi schopností mít svůj vlastní názor, zodpovědností a cílevědomí a životní úspěšností.

Dobrou zprávou je, že k tomu není třeba mít nějaký zvláštní talent, všechny tyto návyky se dají přirozeně rozvíjet, nejlépe právě v době, kdy si poprvé vybíráme střední školu (nebo další studium na VŠ), kdy si pokládáme otázky "Na co se hodím?".

Programy Smart Course ČR vychází z toho, že škola, kterou si vybíráme, vlastně není cíl, ale nástroj k vytvoření své vlastní budoucnosti, k zajištění způsobu života a k rozvoji svých schopností, ke kterým máme předpoklady. Proto se v našich programech učíme samostatně určovat svoje životní cíle, plánovat svoji cestu, vybírat si možností jejich dosažení a v různých obdobích svého života nacházet ty nejlepší způsoby profesní seberealizace.
Pomůžeme se vyznat v možnostech vzdělávacího systému a vybrat si školu, která bude dávat smysl a také znalosti a dovednosti důležité pro naplněný život.
Účastníci a jejich rodiče
o kurzech volby povolání
PRO TEENAGERY

Vybíráš si školu a nechceš udělat chybu? Přemýšlíš nad perspektivami různých oborů?

Pomůžeme Ti vyznat se v sobě a svých zájmech, získat lepší představy o různých profesích, nahlédnout pod pokličku budoucnost a učinit vědomé rozhodnutí.
PRO RODIČE

Jak podpořit svého teenagera?

Společně s Vašim teenagerem prožíváte jednu z nejsložitějších, velmi důležitých etap v jeho nebo jejím životě. Je to doba, kdy Váš syn nebo Vaše dcera velmi ocení Vaši pomoc, podporu a pochopení. Ve výběru budoucího povolání rady "naší generace" většinou neplatí. Pomůžeme Vám zorientovat se v současných trendech a v principech řízení profesní cesty.