KURZY A PROGRAMY PRO TEENAGERY OD 13 DO 19 LET
VÝBĚR ŠKOLY
PROFESNÍ BUDOUCNOST
ROZVOJ PODNIKAVOSTI
"Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit
zbytek svého života." Charlie Chaplin

Jak si vybrat povolání,
když zatím nevíš kam jít?
Když přichází den "D" a Ty si musíš vybrat školu a obor, který Tě bude bavit, každá dobrá rada bývá nad zlato, protože vůbec nevíš, kde začít. Za chvíli těch rad je tak trochu moc a Ty zase nevíš, které z nich máš více důvěřovat.

V prostoru Smart Course ČR se stáváš součástí komunity mladých lidí hledajících svoji autentickou cestu, kteří věří v to, že svůj život nežijeme pro práci, ale pracujeme proto, aby náš svět byl lepším místem pro náš život.

- Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course ČR
v kariérovém poradenství se opírám o 20 let zkušenosti v podnikání a firemním rozvoji


více o mně na www.katerinamalkova.cz
V programech Smart Course pomáháme se vyznat ve vlastních schopnostech a zájmech, pochopit, kterým směrem se vydat, která škola a obor nejlépe připraví na život v budoucnosti. Naše programy podporují sebedůvěru a rozvijí podnikavost.
Účastníci a jejich rodiče
o kurzech volby povolání

Proč je důležité nepodcenit výběr školy?

Když se deník The Telegraph v anketě ptal rodičů „Nakolik je pro Vás důležitá úspěšnost kariérní cesty Vašeho dítěte?" , 83 % odpovědělo "velmi důležité". Tento výsledek nikoho nepřekvapí, protože úspěšnost dětí je důležitá bez ohledu na to, že si ji každý z nás představuje trochu jinak. Ještě důležitější je, aby byli šťastní, spokojení a zajištění. A právě to spojujeme s dobrou prací a dobrým vzděláním. Proto se od základní školy věnujeme školnímu prospěchu, doučování, kroužkům, hledání talentů a schopností.

Paradoxně školní známky a znalosti nemají tak velký vliv na pocit profesní a životní úspěšnosti a talent také není všechno. To, jestli člověk bude nebo nebude spokojen se svým životem a prací, předurčuje jeho životní postoj více než školní prospěch. Unikátní studie publikovaná ve vědeckém časopise Developmental Psychology odpovídá na otázky mnoha rodičů a teenagerů "Co je kritériem životní úspěšností a co pro to mohu udělat dnes, když si vybírám střední nebo vysokou školu?" Studie, která po dobu 40 let sledovala osudy 745 lidí od puberty až po pozdní dospělost, ukazuje jasnou spojitost mezi schopností mít svůj vlastní názor, zodpovědností, cílevědomím a životní úspěšností.

Dobrou zprávou je, že k tomu není třeba mít nějaký zvláštní talent, všechny tyto návyky se dají přirozeně rozvíjet, nejlépe v období dospívání, kdy si pokládáme otázky "Kdo jsem?", "Na co se hodím?", kdy je člověk nejblíž sám sobě.

Programy Smart Course ČR vychází z toho, že škola, kterou si vybíráme, vlastně není cíl, ale nástroj k vytvoření své vlastní budoucnosti, způsobu života, k získání znalostí a rozvoji svých schopností, ke nímž máme předpoklady. Proto se v našich programech učíme samostatně určovat svoje životní cíle, plánovat svoji cestu, vybírat si možnosti jejich dosažení a v různých obdobích svého života nacházet ty nejlepší způsoby profesní seberealizace.

Aktuální kurzy

26. července 2018
Vytvaruj si svoji profesi
Kariérní workshop pro dospělé v Brně. Dnes se všechno točí kolem kompetencí. Není důležitý titul nebo profese, ale to, co člověk umí, nejlépe co mu jde a naplňuje. Tento workshop je o mapování kompetencí, o základních kamenech profesního kapitálu. Jak je zviditelnit, pojmenovat a ocenit a potažmo i dobře uplatnit.
Informace a registrace