Dlouhodobé trendy
při výběru školy v ČRZdroje statistik: infoabsolvent.cz; Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2016 (NÚV); Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání (NÚV); Průzkum švédské společnosti Universum