Svěží pohled na volbu povolání
Krásný den! Moje jméno je Katěrina Málková. Jsem zakladatelkou projektu Smart Course v České republice, který se věnuje inovativním systémům volby povolání. Proč inovativní a k čemu slouží? Hlavní důraz v naší metodice práce klademe na soustředění se na životní cíle a představy o budoucnosti, vnitřní motivaci člověka, hledání jeho poslání ve smyslu unikátní kombinace vrozených předpokladů, zájmů a schopností a jeho uváženého rozhodnutí vybrat si směr, ve kterém se bude chtít rozvíjet. Nehledáme konkrétní profesi. Proč? Mluvím o tom tomto videu.
Smysl není v cestách, které si vybíráme,
ale v tom, co uvnitř nás nutí si vybírat tyto cesty.
O'Henry
Programy volby povolání Smart Course
Náš záříjový program #VOLBA startuje již příští víkend 30. září.
Stihněte se přihlásit!
comments powered by HyperComments