Zážitkový víkendový kurz
"Moje budoucnost"

dvoudenní program výběru budoucího povolání
pro holky a kluky od 15 do 19 let
na prahu dospělosti
Váš teenager bude přesně vědět, čeho chce v životě dosáhnout. Tento program mu dá klíč k sebedůvěře a k pochopení svých talentů a schopností. Vybere si obor, střední nebo vysokou školu, zbaví se stresu a nejistoty, získá návyk cílevědomého rozhodování, který bude potřebovat pro splnění svých životních snů.

12. - 13. října v Brně
Jediný termín v roce 2019!
Tento program teenagerům pomůže:

 • Vybrat střední nebo vysokou školu, která jím bude dávat smysl a dobře nastartuje jejich budoucnost.
 • Naučí vybírat pro sebe takové vzdělávací (a profesní) trajektorie, které pomohou rozvíjet jejich schopnosti a realizovat životní vize a cíle.
 • Velmi dobře si uvědomovat své talenty a silné stránky, hodnoty a hranice, naučí prezentovat svoje myšlenky a odůvodňovat svá rozhodnutí.
 • Vybírat podporující prostředí a a obklopovat se lidmi, kteří jím pomohou se rozvíjet a cítit se dobře.
 • Naučí určovat dlouhodobé a krátkodobé cíle a hledat optimální cesty jejich dosažení.
 • Přijímat sebe a mít sebe rád(a), být optimistou a z překážek a nezdarů čerpat cennou zkušenost.
 • Vnímat práci jako nedílnou součást života, nedělat kompromisy mezi kariérou a rodinou, naučit se v každém období svého života směřovat k rovnováze a pocitu naplnění a spokojenosti.

Obsah programu

1. Onine konzultace pro rodiče
(60 min.)
(Cena samostatné služby 500 Kč)
2. Gardnerův test profesního potenciálu a online konzultace s teenagerem (60 min.)
(Cena samostatné služby 2 450 Kč)
3. Víkendový kurz
"Moje budoucnost"
2 dny, sobota - neděle, 9:00 - 18:00, v Brně
Pracovní sešity pro účastníky
Občerstvení v průběhu dne a společné obědy
4. Závěrečná online konzultace s teenagerem (60 min.)
E-mailová zpětná vazba pro rodiče
(Cena samostatné služby 1 000 Kč)
Dárky pro účastníky navíc
Pracovní sešit
"8 mýtů o volbě budoucího povolání"
(Papírový sešit + 2 pdf soubory. Samostatně v ceně 800 Kč)
E-book
"Jak si vybrat povolání, když zatím nevíš kam jít"
(Samostatně v ceně 250 Kč)
E-book
"Jak podpořit teenagera ve výběrů povolání"
(Samostatně v ceně 250 Kč)

O náladě na kurzu

napoví toto video, kterým začínáme náš první den. Hodně mi záleží na tom aby atmosféra na kurzu byla plná vzájemné podpory a porozumění. Na kurz přichází teenageři různého věku z různých škol a odchází přátelé, kteří zůstávají ve spojení i po jeho ukončení. Účastí na programu se nemusí bát ani introvert. Setkáváme se ve velmi malé skupině.
Aktuální termín kurzu:
12. - 13. října 2019
Jediný termín v roce 2019!
Registrace bude ukončena k 20. září 2019

Místo konání kurzu:
Brno - centrum,
přesnou adresu se účastníci dozví po registrací na kurz

Maximální počet účastníků:
8

Cena programu - 5 750 Kč
Hodnota programu včetně bonusů: 10 500 Kč

Proč přijít na tento program?

 • ušetříte spoustu času, protože nebudete muset obíhávat různé školy a vzdělávací veletrhy, zkoumat studijní plány oborů ve snaze pochopit, který z nich odpovídá schopnostem a předpokladům vašeho teenagera,
 • vaše rodičovské argumenty, obavy a pochybnosti budou uslyšeny a pochopeny,
 • jak napsala maminka jedné úžasné slečny, která dnes studuje pedagogickou střední školu, „dnes mám mnohem klidnější spánek",
 • čím samostatnější bude váš teenager, tím více času budete mít pro sebe a pro své možná už dávno zapomenuté zájmy, a také méně obav o jeho nebo její budoucnost,
 • vaše dospívající dítě dostane od vás tu nejdůležitější podporu, na kterou si bude pamatovat celý svůj život,
 • nebude potřeba ho dodatečně motivovat ke studiu, protože vybraný směr ho nebo jí bude zajímat,
 • pouze v našem programu je důležitý názor všech členů rodiny, vytváříme prostor pro zajímavou, konstruktivní a velmi důležitou diskuzi mezi rodiči a teenagery, která upevňuje vztahy mezi různými generacemi,
 • je to jediný termín v roce 2019, proto neváhejte přihlásit svého teenagera již dnes.
Adam, 18 let
Odcházím s jistotou, že budoucnost závisí jen na mně, vytvoří ji moje vědomá volba. S Adamem jsme se potkali o rok později, kdy už byl v maturitním ročníku. Jeho první slova byla "Jsem letos tak šťastný." Již začátkem školního roku měl vybrané vysokoškolské obory (bude studovat dva), maturitní předměty a naplánovaný čas na přípravu k přijímacím zkouškám. Kromě školy podniká a má řadu jiných zájmů, kterým se věnuje. Odbouraný stres z nejistoty nejenže uvolnil spoustu energie, ale i v budoucnosti před každým důležitým rozhodnutím Adam už dnes přesně ví, jak bude postupovat.
Lukáš, 15 let
Odcházel jsem z kurzu s tím, že vím, který další krok mám udělat. Mám jistotu, kterou střední školu chci studovat, takže teď budu zjišťovat další informace, abych si vybral dobře. Mám více motivace se učit, protože teď už chápu, jaký to má smysl, i když občas to může být nuda.
Aneta, studentka SŠ
Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná! Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního.
Tereza, studentka SŠ
Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním. Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama.
Dagmar, 14 let
Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smart Course pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost jak se vyznat v sobě.
Michal, 14 let
Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale také aby se rozhodl a něco udělal. Netradiční systém profesní orientace.
Anna, 15 let
Program mi pomohl vybrat povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat vysokoškolský obor, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
Michal Navrátil
táta Vítka, majitel firmy Picas
Vítek se k našemu velkému překvapení rozhodl pro studium v Anglii a to ještě před absolvováním vašeho kurzu nechtěl ani slyšet o tom, že by studoval na škole, kde by musel být na internátě. Přijali ho na školu Portsmouth. Bude tam studovat ekonomii, psychologii a business. Podle vyjádření školy je to dobrá kombinace. Musím říci, že opravdu na mne ve volbě povolání začal působit sebejistěji. Evidentně začíná tušit co asi přibližně chce a jde si za tím, i když ví, že musí kvůli tomu zabrat více než kdyby šel na školu v Čechách. Díky Vašemu kurzu si nastartoval zajímavou budoucnost. Ještě jednou děkuji za to.
Kateřina Studnicová
maminka Tey
Chtěla jsem Vám poděkovat za profesionální přístup na víkendovém kurzu. Dcera byla nadšená, cítila podporu vás všech. Měla jsem pocit, že vyšla ven z kurzu jako sebevědomá dívka. Věřím, že jí ta cvičení budou ku prospěchu :) Také si pochvalovala i práci ve skupině, obvykle před chlapci má tendenci se moc neprojevovat, ale Vám se to zřejmě nějak povedlo, protože jsem si všimla ten večer kromě nadšení i smutku. Tea si absolutně samostatně vytvořila plán kroků, které potřebuje podniknout k výběru a je si jistá vlastní volbou. Uvědomila jsem si, že teď mám dokonce klidnější spánek.
Kateřina Málková
zakladatelka projektu Smart Course
autorka a vedoucí programu "Moje budoucnost"
Mým cílem je podpořit 100 000 teenagerů v České republice v uvědomění si svých talentů a schopností a výběru odpovídajících vzdělávacích možností. Projekt Smart Course jsem založila v roce 2016 na základě svých 20letých zkušeností v podnikatelské sféře. 7 let jsem byla jednatelkou společnosti ve stavebnictví, 7 let jsem se věnovala poradenství pro začínající podnikatele, byla jsem mentorkou start-upu pro agenturu CzechInvest, spolupracovala jsem se společnostmi Minebox, Blockchain.info, ŽSD, Otherm, Servic Climax, Trido aj. Poslední moji pozicí byla pozice ředitelky pro rozvoj Bezones a.s.

 • CO SE MI POVEDLO - vytvořila jsem pracovní sešity "8 mýtů o volbě budoucího povolání", které na podzim 2019 dostane 500 dětí ze základních škol, můj seminář "Kariérové poradenství na školách" absolvovalo 82 pedagogů z 37 škol. V září 2019 sešity budu prezentovat na mezinárodní konferenci věnované kariérovému poradenství IAEVG 2019 v Bratislavě, na Národní ceně kariérového poradenství v Praze a také mne čeká další túra školení pedagogů v Brně, Liberci, Zlíně, Jihlavě, Karlových Varech a Praze.
 • Jsem členkou Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj
 • Od ledna 2020 jsem vedoucí odborného týmu v projektu "Inovace ve vzdělání. Inovativní metodiky kariérového poradenství a vzdělávání na 2. stupni ZŠ" v regionu Tišnovsko.
 • Spolupracovala jsem s mnoha profesními asociacemi, hospodářskými komorami, byla jsem členkou České asociace pro finanční řízení, Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, členkou dvou byznys klubů.
 • Jsem mámou dvou kluků. Jeden letos šel do 1. třídy, druhý, deváťák, si vybírá střední školu.

Časté otázky

Jak často pořádáte tento kurz? Můžeme se přihlásit příští měsíc?
Tento program pořádá pouze 3x za rok - v říjnu, listopadu a v lednu. Aktuální termíny vypisuji na této stránce. Víkendovému kurzu předchází konzultace s rodiči a s teenagery, proto registrace je také časově omezená, abychom všechno stihli včas.
Jak mohu uhradit kurz?
Tento kurz je možné uhradit bankovním převodem. Platební údaje obdržíte v potvrzení registrace. Faktura Vám přijde po uhrazení e-mailem (vytavení na právnickou osobu nebo IČ je možné).
Zajišťujete ubytování? Pořádáte kurz jinde než v Brně?
Bohužel ubytování nezajišťuji. Výrazně by to zdražilo cenu kurzu a zkomplikovalo organizaci.
Kurz nepořádám v jiných městech. Budete-li mít domluvenou skupinu 8 účastníků, můžeme se domluvit na uspořádání kurzu u Vás ve městě.
Kdy dostaneme přístup k testu a k bonusovým materiálům?
Hned po připsání platby obdržíte všechny důležité organizační informace včetně licenčního odkazu k testu a odkazů ke stažení e-booků. Pracovní sešity si účastníky odnesou z víkendového programu.
Jak zajišťujete stravování na kurzu?
V průběhu kurzu po dobu dvou dnů pro účastníky je zajištěno občerstvení. Na obědy chodíme všichni společně do jedné z brněnských restaurací. Občerstvení a obědy jsou v ceně kurzu. Případná omezení ve stravě probereme individuálně.
Jak se domlouvají termíny online konzultací?
Pro online konzultace používáme Skype, Messenger nebo Hangouts. Potřebujete kameru a mikrofon, postačí také smartphone s připojením k internetu. Společně s organizačními informacemi dostanete odkaz na můj kalendář, kde si budete moci rezervovat časy konzultací, které Vám budou vyhovovat. Všechny konzultace probíhají odpoledne.