PROBLÉMY S VÝBĚREM ŠKOLY?

POMŮŽEME VYBRAT SVŮJ SPRÁVNÝ PROFESNÍ SMĚR,
POCHOPIT, JAK SI VŠÍMAT PŘÍLEŽITOSTÍ A ROZHODOVAT VĚDOMĚ

MODERNÍ INTERAKTIVNÍ PROGRAM PROFESNÍ ORIENTACE
PRO MLÁDEŽ OD 13 DO 19 LET
STARTUJE KAŽDÝ MĚSÍC V BRNĚ
Kladeš si otázku Kým být? Jaké povolání si vybrat? Na co se nejvíc hodím? Svět se mění, hledání profesního směru je celoživotní proces. Teď je nejlepší okamžik začít utvářet svůj vlastní osud.

Když mluvíme o výběru profese a experimentujeme s volbou na našich kurzech, předáváme pochopení, že každý člověk má svůj unikátní příběh. Když si vybíráme povolání v 14, 15 nebo 18ti, potřebujeme mluvit nejen o profesích a oborech, ale o životním stylu, o představách o budoucím životě. Díváme se na tuto volbu v širším kontextu, vnímáme prostor, jehož chceme být součástí.

Všechna poznání o sobě, o profesích, o prostoru a životním stylu dáme dohromady a vytvoříme individuální směr. Díky němu začínáš chápat, že škola, kterou si vybíráš, je nástrojem, bránou, možností, jak dosáhnout cílů, které si můžeme vytyčit. Tento vektor se stane osnovou, která Ti pomůže soustředit pozornost na to podstatné, budeš připraven(-a) k budoucímu pracovnímu uplatnění nebo podnikání.

PROGRAM #VOLBA:
POMŮŽEME TI NAJÍT SVOJE POVOLÁNÍ!

"Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme."

Náš tréninkový program je zábavný, zážitkový, zapojující, podporující. Je vytvořen na moderních metodách design-thinking. Je to prostor, kde se naučíš klást otázky, jasně vidět profesní a životní cíle, nacházet správná řešení a přátele, kteří Tě v tom podpoří.
1. KROK - "Kde jsem?"
Před každým důležitým rozhodnutím je potřeba se zastavit a zorientovat se v tom, kde se ve skutečnosti nacházíš. Na volbu povolání a výběr školy má vliv spousta faktorů, lidí, názorů, předsudků, informací a míst. Když se zastavíš a rozhlédneš se, pomůže to zmapovat aktuální situaci a uvidět jasněji varianty, které jsi neviděl(a) nebo o kterých jsi neuvažoval(a).
2. KROK - "Jaký jsem?"
Jaké schopnosti, vlastnosti a návyky máš? Jaké oblasti života tě zajímají? Jaké možnosti jsou pro tebe otevřené? Jak se změní pracovní trh za 5 - 7 let a co s tím můžeš udělat? Co je pro tebe úspěch? Jak to všechno skloubit s tím, co tebe baví a zajímá? Co tě v poslední době nadchlo? V tomto kroku objevíš a lépe si uvědomíš svoje silné stránky, o které se můžeš opřít dnes a které můžeš a potřebuješ rozvíjet v budoucnu. Cílem je objevit a jasně popsat své profesní předpoklady. Pokud se to podaří, zvolená profese nebude pouhým nástrojem k dosažení vytyčených cílů, ale práce sama o sobě bude motivující a úchvatnou činností.
3. KROK - "Moje priority"
Najdeš v tom všem současném dění svoje vlastní místo. Je to přechod od stavu "Pochybuji" ke stavu "Rozhodl(a) jsem se". Protože už chápeš, jak se vlastně rozhoduješ, které motivační faktory ovlivňují tvoje volby, dokážeš si vybrat nejlepší způsob pro výběr budoucí profese a uděláš první kroky na cestě hledání povolání. Mimo jiné se na tréninku učíme transformovat vnitřní bloky a překážky v zdroj síly a ponaučení.
4. KROK - "Můj smysl a plán"
První praktický krok. Každá teorie musí projít ověřením. V tomto bloku tento krok uděláme. Popřemýšlíš, kde můžeš získat více praktických znalostí o profesích, které sis vybral(-a). Uvědomíš si vnitřní odezvu na zvolený směr, pochopíš, jestli to je to, co jsi hledal(-a). Vytvoříš si akční plán. Hlavním tvým poznáním je souvislost mezi výběrem, jeho dopady a odpovědností.
5. KROK - "Sdílím"
To je vyšší pilotáž. Etapa s hvězdičkou. Schopnost sdílet svůj názor a vyslechnout názor někoho jiného znamená schopnost sebereflexe a naslouchání. Tento návyk je klíčový pro spolupráci a (nejen) podnikání. Vytváříme přátelský prostor (a to platí i po celou dobu tréninku) pro sdílení svých poznatků, zkušeností, uvědomění a plánů. Po tomto kroku dokážeš chápat svoji situaci, rozhodovat a nacházet nejlepší cesty svého rozvoje. Tímto krokem náš trénink končí, ale chceš-li si vytvořit promýšlený individuální profesní a studijní plán, můžeš pokračovat ve sdílení s tutorem v 4 týdenním programu.

Jak to u nás na tréninku obvykle vypadá?

Pusťte si toto video a dozvíte se více
Určitě se ptáte, co získáte absolvováním tréninku
Bezesporu se správnou podporou dokážete hravě zvládnout jedno z nejsložitějších a nejdůležitějších období života, pochopíte, jak se vyznat v sobě, svých schopnostech a předpokladech a vybrat si školu, která pomůže rozvíjet správné profesní návyky, vidět možností profesního rozvoje a plánovat svoji pracovní cestu.
Dokážete odlišit cíle a očekávání. Vaše profesní cesta, která výběrem školy teprve začíná, bude mít jasný směr a smysl.
Pochopíte jak přistupovat k důležitým rozhodnutím s rozvahou, a to vám pomůže s jistotou si poradit s různými životními situacemi.
Poznáte, jakou hodnotu mají pro vás informace. Jak vaše rozhodnutí ovlivňují stereotypy o úspěchu, o práci, o vzdělání, cizí názory. Toto poznání vám pomůže v uvědomělém rozhodování o výběru školy, profese, v budoucnosti zaměstnavatele, partnera... na základě vašich vlastních kritérií.
Naučíte se vážit si své individuality a také vidět v ostatních jejich jedinečnost a schopnosti. Vzájemná podpora a spolupráce vytváří prostředí, ve kterém se člověk cítí spokojeně, těší se na každý nový den.
Pro úspěšnost v každém počínání je důležitá motivace. Znalost svých klíčových motivačních faktorů je spolehlivým vodítkem při stanovení životních a profesních cílů, umožní nestřílet naslepo a efektivně zacházet se svým časem a sílami.
Seznámíte se s takovými pojmy jako emoční pružnost, která je základem úspěchu a životní spokojenosti.
"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete." - Zig Ziglar
Dva nezapomenutelné dny (nebo měsíce) sebepoznání,
noví přátele, nová inspirace a náboj pozitivní energie...
a samozřejmě certifikát :-)
PLÁN STUDIJNÍHO A PROFESNÍHO ROZVOJE PRO TY, KOMU ZÁLEŽÍ NA SVÉ BUDOUCNOSTI

VARIANTY PROGRAMU a termíny

18. - 19. listopadu 2017
2 dny (so - ne)
9:00 - 16:00
v Brně

Pod tlačítkem "Více" u každé varianty programu najdete detailní popis
a také možnost vložit položku do košíku (jako v e-shopu).
Zpět na stránku tréninku
Click to order
Cart
VAŠE REGISTRACE
Total: 
Po odeslání objednávky obdržíte podrobné informace o dalším postupu, žádost o vyplnění podrobných údajů o účastnících a fakturu na kurzovné. Pokud e-mailovou schránku máte na Seznamu nebo Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", kam naše zprávy občas padají.
Jméno
Příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Zadejte promo kód
Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že po vyplnění, podepsání a odevzdání přihlášky bude účastník zařazen do mimoškolního programu "Vědomá volba povolání" ve zvoleném termínu. Dnem zařazení přijímáte na vědomí storno podmínky uvedené v Podmínkách poskytnutí služby, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Informace v této přihlášce slouží pouze pro účely pořadatele programu, Ing. Katěrina Málkové, Smart Course, IČ: 76450180. Odesláním přihlášky souhlasíte s Podmínkami poskytnutí služby a zásadami pro ochranu osobních údajů dostupnými na webových stránkách Smart Course.
Naši účastníci o programu
Aneta, program #VOLBA
Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná! Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního.
Jiří, program #KARIÉRA
Vědomá volba povolání je program, který Ti pomůže rozhodnout se správně. Je to dobrý start pro něco lepšího, pro lepší stanovení budoucích cílů v Tvém životě. Na začátku vůbec nechápeš, co tam vlastně děláš. Ale po čtyřech týdnech si uvědomíš, že jsi vytvořil pevný bod, od kterého budeš stavět dál, svoje schody nahoru.
Anna, program #VOLBA
Program mi pomohl vybrat si povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat univerzitu, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
Tereza, program #VOLBA
Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním. Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama.
Dagmar, program #KARIÉRA
Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smart Course pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost vyznat se v sobě.
Michal, program #KARIÉRA
Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale aby se rozhodl a udělal. Netradiční systém profesní orientace.
MIMOCHODEM, VÍŠ, CO SE S VELKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ ZMĚNÍ, AŽ DOSTUDUJEŠ?
Budeme žít déle, po celou dobu 60 let dlouhého pracovního života změníme několik kariér možná i v několika oborech.
Staneme se součástí specializovaných poolů (sítě nezávislých firem). Všichni se staneme podnikateli.
Tradiční schéma "vzdělání - praxe - důchod" nebude aktuální. Celoživotní vzdělání a řízení vlastních kompetencí se stane nezbytnou podmínkou profesní úspěšnosti.
Častá změna pracovního místa nebude nic neobvyklého. Může se stát, že obor, který vystudujeme, přestane existovat.
Komunikace uvnitř pracovních týmů bude založena na jiných principech, stejně jako systém odměňování.
Síťování a interakce s pracovníky z jiných společností se stane významnou částí pracovních vztahů.
Budeme hledat svoji unikátní kombinaci profesních návyků a prohlubovat svoji specializaci jako transprofesionálové.
Práce přestane být rutinou, mnohé projekty budou vznikat spontánně a měnit se pružně podle potřeb společnosti.
Naši účastníci o své volbě
Existuje mnoho různých profesí, každá z nich je po svém jedinečná. Když si vybíráme povolání, všichni se nám snaží radit: rodiče, učitelé, kamarádi. Některé rady mohou být užitečné, ale není možné na ně stoprocentně spoléhat. Podle mne, vybírat je potřeba samostatně. Proto potřebuji více informací o možnostech. Nakonec si vybereš takovou profesi, která nejvíc odpovídá tobě, přesně tak by měla rozhodovat většina lidí. Ale někteří si vybírají povolání ne proto, že nejvíc odpovídá jejich předpokladům, ale protože se dobře platí. Pak člověk pracuje a vynakládá spoustu sil, ale nemá z toho radost. Když jsem byl v 9. třídě už jsem si vybral. Hodně mne podpořili rodiče a jsem za to vděčný. Snil jsem o práci v cestovní kanceláři, protože jsem chtěl cestovat. Ale postupem času se moje volba změnila. Proto můžu říci, že vybírat povolání není jednoduché. Bez možnosti volby si nedovedu představit svůj život. Kdybych si představil, že neexistuje možnost výběru, život bude nudný. Samozřejmě volba povolání není jediná volba, ale jedna z hlavních. Je potřeba se rozhodnout správně. Když se rozhoduji, nemusí to být jednoduché, ale když vím, čeho chci dosáhnout, pak také vím, že to zvládnu.
Viktor, 1. ročník SŠ
Co má vliv na volbu povolání? Charakter, individuální vnímání, představy o své budoucnosti. Vybírat si povolání je potřeba zodpovědně, nedělat ukvapené závěry, protože čím se budeš zabývat v budoucnu, přímo souvisí s touto volbou. V současné době je obrovské množství profesí, je těžké se vyznat a vybrat to, co se hodí tobě. V mém případě mne ovlivnilo umění. Studuji na umělecké škole a plánuji svoji budoucnost spojit s výtvarném. Profese, která mne láká, je designer interiérů. Připadá mi velmi tvůrčí, plná nových úkolů a výzev, není šance se nudit. Myslím si, že správná volba povolání je jednou z podmínek štěstí. Doufám, že se ve svém životě dokážu rozhodnout správně.
Julie, 7. třída ZŠ
Od dětství se mne všichni ptají "Kým se chceš stát, když vyrosteš?" Odpovídala jsem bez rozmýšlení: "Doktorem, budu pomáhat lidem." Každý rok se moje volba měnila. Ale přijde čas, kdy škola skončí, už teď o své volbě začínám vážně přemýšlet. Jaké povolání si vybrat? Existuje spousta povolání. Máme z čeho vybírat. Ale každý z nás má svoje povolání. Mně například pomohlo určit si svůj směr to, že jsem odhodila své dětské sny. Chci se stát právníkem. Možná je to nebezpečná profese, vyžaduje od člověka určité vlastnosti, ale mně se líbí. V ní uplatním svoje analytické a logické schopnosti, psychickou odolnost a komunikativnost. Doufám, že to zvládnu. Myslím, že budu skvělým právníkem. Ráda vyhledávám informace, spojuji fakta. Nejdůležitější je to, že ráda pomáhám lidem. Pro svoji budoucnost udělám maximum, budu se snažit na sobě pracovat, abych svým dětem, o kterých také sním, byla příkladem.
Aneta, 2. ročník SŠ
Myšlenky o budoucím povolání mám už od 5. třídy. Tisíckrát jsem měnil varianty. Nakonec jsem se cestou logického uvažování rozhodl, že si vyberu obor soudní lékařství. Co mne přivedlo k této specifické volbě? Vždy mne bavila biologie, poznávání možností lidského organismu, jeho stavby a specifik. Ale zároveň rád čtu detektivky a řeším logické úkoly. Když jsem se rozhodoval, co studovat dál - medicínu nebo si vybrat práci u policie, vytvořil jsem si seznam "plusů" a "minusů". Podle toho jsem chtěl vyhledat školy, které by byly nejvhodnější pro obě povolání. Ve výsledku jsem si uvědomil, že ty "plusy" a "minusy" mi vychází nastejno. Začal jsem přemýšlet, co dál? Když jsem jednou četl detektivku, dozvěděl jsem se o tom, že existuje profese soudní znalec, která právě spojuje oba tyto směry.

Daniel, 18 let