Samostatný teenager

7 PRINCIPŮ KOMUNIKACE RODIČE - KOUČE
Online kurz pro rodiče teenagerů ve věku od 10 do 19 let
"Po rozvodu se ohledně dcery nedokážeme shodnout fakticky na ničem. Vybrala si vysokou v jiné části republiky. Mám obavy, jestli to zvládne, její táta je kategoricky proti."
"Podnikám a mám dost zkušeností. Vím, jak to v životě chodí. Ale když mne začíná poučovat moje vlastní dcera a já si uvědomuji, že nemám argumenty, cítím vnitřní bezmoc, s kterou jsem se ještě nikdy nesetkal."
"Měly jsme úžasný vztah, vždy jsme byly jako kamarádky. V pubertě se to hodně změnilo, už na mne nemá čas, neříká mi všechno jako dříve. Trápí mne to. Chápu, že se má osamostatnit. Bojím se, že ji nedokážu pustit."
"Na druhém stupni se zhoršil prospěch. Kluk nemá žádné zájmy, v žádném kroužku nevydrží, ze všeho se chce vyvléknout, ale u počítače je schopen sedět přes noc. Jak ho přimět více se učit? Jak ho přesvědčit, že je to pro jeho dobro?"

JAK PEVNÉ A KVALITNÍ JE VAŠE SPOJENÍ?

Představte si, že mezi Vámi a Vašim teenagerem je natažen provaz. Tento provaz představuje spojení rodiče a dítěte - Váš vztah a vzájemnou závislost. Když je dítě malé, velmi pevně držíte tento provaz a určujete, kam a jak se pohybuje Vaše dítě.

Vy mu vybíráte školku a základní školu, rozhodujete, jestli půjde na gymnázium, vybíráte nebo nabízíte kroužky podle toho, k čemu si myslíte má vlohy, nebo co byste v něm chtěli vidět, rozhodujete, kam pojedete na dovolenou, učíte disciplíně a pořádnosti, upřednostňujete komunikaci s určitými lidmi a tím ovlivňujete to, v jakém prostředí vyrůstá, zapojujete ho do činností, které máte rádi. Velmi pevně držíte ten provaz, a ono pevně drží svůj konec, protože Vám bezmezně důvěřuje. Váš svět je světem Vašeho dítěte.

Když přichází puberta a období dospívání, toto spojení začíná slábnout. Je to velmi přirozený proces. Klíčovými slovy dospívání jsou totiž samostatnost a odpovědnost.

Právě o samostatnost v rozhodování a chování usiluje teenager a o zodpovědný přístup k rozhodnutím a činům - rodič. Na této půdě vzniká nejvíce třenic doma, ve škole a mezi vrstevníky. Teenager chce rozhodovat samostatně ve věcech, které ho nejvíce zajímají, i když to zrovna nemusí být pro něj vždy prospěšné. Naopak ve věcech, do kterých ho "nutí" dospělí, by rád nechával tu zodpovědnost na nich.

Rodič a teenager postupně pouští provaz, kterého se oba doposud tolik drželi. Co se s tím provazem bude dít dál, až pustí oba konce? Jak vypadá Váš provaz dnes a jak to vidíte za 5 - 10 let?
V každé rodině je důležité najít vlastní rovnováhu mezi dohledem a péčí, mezi důvěrou a předáním odpovědnosti. Jen vy sami můžete rozhodnout, co je nejlepší pro Vaši rodinu a Vašeho teenagera.

KAŽDÝ PROJEV V CHOVÁNÍ TEENAGERA
JE NEREALIZOVANOU POTŘEBOU

Období dospívání je dobou, kdy intenzita prožívaných emocí je velmi silná, kdy teenager se potřebuje vyrovnat s rychlými a nepředvidatelnými fyzickými změnami, kdy hledá své unikátní místo ve společnosti navzdory všem svým pochybnostem a nejistotám, kdy neustále porovnává, co je po něj nejlepší, čeho je schopen jako osobnost dosáhnout, o co se opřít ve svém výběru. Přitom má velmi málo reálných zkušeností. Často se opírá o názor své referentní skupiny, kterou jsou kamarádi, spolužáci, FB přátelé apod. Názory rodičů jsou často zpochybňovány, jejich autorita se snižuje.

Teenager už není dítě, ale také ještě není dospělý. Proto od rodičů vyžaduje jiný přístup, než na který byli doposud zvyklí. Právě snaha používat stejné metody komunikace a vedení velmi často vede ke konfliktům, nepochopení a vzdalování se.

Každý nepochopitelný projev teenagera je projevem nevyjádřené potřeby. Jako rodiče jsme jediní, komu záleží na tom, aby naše dítě se vyznalo v sobě, získalo všechny důležité návyky pro dospělý život. Zároveň jako jediní jsme schopní pochopit potřeby svého teenagera schované za různými jeho projevy a pomoci mu tyto potřeby naplňovat užitečným a bezpečným pro něj způsobem.
Bez ohledu na vnější samostatnost, autonomii a dospělost teenager potřebuje pozornost rodiče, jeho přátelský přístup a podporu.
Názor rodiče má na teenagera velký vliv.

ZAMĚŘTE SE NA VZTAHY A KOMUNIKACI

Kateřina Málková
autorka a lektorka kurzu "Samostatný teenager. 7 principů komunikace rodiče-kouče"
kariérový kouč a trenér teenagerů
Přednost úspěšných rodičů spočívá v tom, že jsou připravení na změny. Děti rostou a postupně dospívají. Rodiče rovněž nepřestávají zrát a měnit se, i svět kolem nich také nestojí na místě. Přijímají proměny jako nezbytnou součást života a snaží se to využít ve prospěch rodiny.
- Virginia Satir -

OBSAH ONLINE KURZU

V tomto kurzu získáte návyky KOMUNIKACE založené na vzájemné DŮVĚŘE a RESPEKTU, které obohatí a ve mnoha případech zjednoduší Váš každodenní život a zlepší vztahy s Vašimi dospívajícími dětmi. Tato schopnost není samozřejmost. V našem světě, který neustále mluví, je těžké plně se soustředit na to, co říká jiný člověk, co tím doopravdy myslí. U teenagerů je to stížené tím, že ještě neumí popsat a vyznat se ve svých pocitech a myšlenkách, neumí je sdílet, nebo se toho bojí a nedostávají prostor. Ve vzdělávacím systému s frontální výukou je to velký problém.
Respektující komunikace Vám pomůže ve vztahu s Vašimi dospívajícími dětmi jednat z pozice vnitřního klidu a nenechat se vyvést z rovnováhy, stát na straně Vašeho dítěte, správně ho podporovat a také zachovat svoji rodičovskou autoritu.

Tato schopnost se Vám bude hodit i v pracovním prostředí, ve vztahu s životním partnerem, jinými lidmi, při řešení nečekaných situací nebo složitých konfliktů, při obchodním vyjednávání a ve mnoha dalších situacích.
i. ZMĚNA ROLÍ A CÍLŮ
ii. RODIČ JAKO KOUČ
iii. 7 PRINCIPŮ KOMUNIKACE
I. ZMĚNA ROLÍ A CÍLŮ VÝCHOVY
8 video lekcí

1.1. Etapy rodičovství (3:48)
1.2. Etapy rodičovství. Rodič - učitel (16:41)
1.3. Etapy rodičovství. Rodič - manažer (8:11)
1.4. - 1.6. Mýty období dospívání (41:44)
1.7. - 1.8. Emoční inteligence - základ životní úspěšnosti (29:22)

Uvidíte svého teenagera tak z jiného úhlu pohledu. Pochopíte, proč některé Vaše postupy nefungují. Jasně uvidíte cíle výchovy, proč Vaše úsilí má cenu.
II. RODIČ JAKO KOUČ
5 video lekcí

2.1. Hodnoty rodiče-kouče (26:20)
2.2. Zásady rodiče - kouče (19:24)
2.3. Nástroje rodiče - kouče: otevřené otázky (31:35)
2.4. Mapa rodinného systému a vazeb z pohledu teenagera
2.5. Kolo rodičovské rovnováhy a pozitivní cíle

Uděláte podrobnou inventuru všeho, co prožíváte jako rodič teenagera, roztřídíte své představy a cíle, vytvoříte plán a získáte nástroje, které budete používat v následujících 7 týdnech v komunikaci s teenagerem a později s již dospělým synem nebo dcerou. Uvidíte spletitost rodinných vazeb z pohledu Vašeho teenagera, lépe pochopíte jeho postoj a potřeby.
III. 7 PRINCIPŮ KOMUNIKACE
7 video lekcí

3.1. Respekt (17:53)
3.2. Naslouchání (11:10)
3.3. Pochopení (15:26)
3.4. Ocenění (7:57)
3.5. Podpora (20:36)
3.6. Odpovědnost (32:28)
3.7. Nezávislost (26:19)

Respektující komunikace se stane Vaším obvyklým návykem v komunikaci s teenagerem. Problémy a otázky, s kterými jste vstupovali do kurzu, začnou se řešit. Pocítíte, že jste tím nejlepším rodičem pro své dospívající dítě.

CO VÁS ČEKÁ UVNITŘ KURZU?

11 týdnů
studia v optimálním tempu, které zvládne i velmi zaměstnaný rodič, plánovací kalendář s doporučeným rozvrhem hned v první lekci
20 video lekcí
6 hodin strukturovaných v 20 video lekcích (každá lekce v délce 10 až 30 minut)
27 cvičení
která slouží k tomu, abyste každý krok a princip zažili a našli pro sebe ten nejlepší způsob použití ve Vaší rodině
30 stránkový
e-book
"Jak podpořit teenagera ve volbě povolání" a další přílohy
60 minut bonusů
4 MP3 nahrávky na téma výběru budoucího povolání z úhlu pohledu, s kterým se nesetkáte ve školách
11 týdnů podpory
budete mít možnost sdílet své zkušenosti a ptát se přímo u každé lekce neomezeně
v pohodlí domova
celý kurz absolvujete v pohodlí domova v čase, který Vám nejvíc vyhovuje
všechno v MP3
NAVÍC pro poslech v autě nebo ve smartphonu všechny lekce jsou ke stažení v MP3

TENTO KURZ VÁM POMŮŽE POCHOPIT

 • Jak se domlouvat s teenagerem s ohledem na jeho a Vaše zájmy.
 • Co dělat s nepřijatelným, divným, nepohodlným chováním teenagera.
 • Jak se vyhnout krajnostem a rizikovým situacím.
 • Jak být důslední v požadavcích, které na něj kladete.
 • Jak v něm vychovávat zodpovědnost za vlastní činy a rozhodnutí.
 • Jak zlepšit vzájemné pochopení v rodině a vyřešit konflikty s dospívajícím teenagerem, mezi sourozenci nebo jinými členy rodiny.
 • Jak mít dost času na sebe a nezapomínat na svoje vlastní potřeby.
 • Jak motivovat teenagera ke studiu, vést ho k rozhodnutí o své budoucí vzdělávací a profesní cestě.
 • Jak poznat, k čemu má vlohy a jak mu pomoci tyto vlohy rozvíjet.
 • Jak pěstovat vztah založený na důvěře a vzájemném respektu.
 • Jak ho připravit na dospělý život: samostatný, sebevědomý a spokojený.
 • Jak ho naučit si věřit a vědět, že může více než si myslí.
CHCI SE PODÍVAT NA PRVNÍ LEKCE ZDARMA

ŘEKLI O KURZU

Diana Sterling
autorka přístupu Parents as Coach Approach, Parenting 2.0., uznávaný kouč s mezinárodní certifikací ICF a 35 letou praxí práce s teenagery a jejich rodiči
"Přístup "Rodič jako kouč" je určen pro všechny. Není to vznešená, drahá nebo komplikovaná metodologie. Respektování jiných lidí a aktivní naslouchání doopravdy posiluje sebevědomí, zdravé sebehodnocení a zlepšuje komunikaci. A to umožňuje lidem spojit se se svým vyšším já. Dnes stojíme na křižovatce. Mladí lidé nejsou lídry budoucnosti. Oni jsou lídry současnosti. Mají větší ekonomickou sílu, větší vliv a větší potenciál než kterákoli předchozí generace. Oni vědí, jak používat technologie 21. století k tomu, aby se věcí řešily. My je můžeme podpořit v tom, aby svůj silný hlas používali pro dobro, nikoli k destrukci".
Jindřiška Chaloupková
osobní koučka, http://jchaloupkova.cz/
"Projekt Rodič jako kouč má mou plnou podporu. Vnímám jako velmi cenné uvědomění každého rodiče, které směřuje k němu samotnému. Uvědomění o tom, ze nejvíce mohu svému dítěti pomoci, když pomůžu sám sobě. Když si jako rodič uvědomím, kde jsou má omezení, která mě v životě blokují. Jedině tak mohu nastartovat zdravou komunikaci se svým dítětem podporovanou důvěrou a respektem k dítěti.

Sama jsem matkou dvou synů a z mých zkušenosti mohu toto jen potvrdit. Jedním z mých nejsilnějších uvědomění se starším synem bylo, když jsem já sama překonala před lety svou nejistotu a strachy z profesní změny a udělala ten rozhodný krok, začalo se synovi dařit a v tom co ho bavilo najednou vystartoval jak raketa. Jakoby zcela přirozeně se zvýšila jeho jistota v rozhodnutích a začaly přicházet do života příležitosti, díky kterým se jeho praní začala realizovat."

"SAMOSTATNÝ TEENAGER"
ONLINE KURZ

KOLIK KURZ STOJÍ A JAK HO UHRADIT?

Platba bankovním převodem.
Po vložení do košíku (červené tlačítko) a odeslání objednávky obdržíte výzvu k úhradě. Po uhrazení kurzovného Vám zašlu přístup k online platformě, na které běží kurz.

Platba platební kartou v českých korunách.
Kurz můžete uhradit platební kartou přímo prostřednictvím platformy Teachable na tomto odkazu. V tomto případě po uhrazení kurz Vám bude zpřístupněn automaticky po zaplacení.

Platba platební kartou v EUR.
Platbu v EUR můžete provést tady.
3490
CZK
5900
CZK
Online kurz běží na platformě Teachable.com, ke které získáte přístup po uhrazení kurzovného. Výzva k úhradě Vám přijde po odeslání objednávky. Uvedená cena platí pro uživatelé s fakturační adresou v České republice (nejsem plátcem DPH). V případě úhrady platební kartou prodejcem kurzu je platforma Teachable, která k ceně kurzu připočte DPH dle sazby, která platí v zemi objednání (určuje se podle Vaší IP adresy). Celková cena kurzu v českých korunách se v tomto případě nezvyšuje (uhradíte 2884 Kč + DPH dle aktuální sazby ve Vaší zemi).
Registrace do kurzu je otevřena
do 15. března 2018
Ještě si nejste jistí?
Kdy tento kurz začíná a končí?
Kurz začíná hned, jakmile ho spustíte a nekončí nikdy! Záznam kurzu máte k dispozici, dokud bude pro Vás aktuální. Kurz je plně samoobslužný. Můžete jim procházet ve svém vlastním tempu, vracet se k jednotlivým přednáškám a cvičením, opakovat je, pokud sami se nerozhodnete, že už víte vše, co potřebujete.
Registrace do tohoto běhu je otevřena do 21. března 2018.
Jak dlouho budu mít přístup k tomuto kurzu?
S nadsázkou do konce života:-) Tento kurz máte k dispozici, pokud je pro Vás aktuální. V průběhu let může dojít k jeho aktualizaci, některé informace obsažené v tomto kurzu mohou zastarat, Vy můžete zrušit účast na této vzdělávací platformě, ale v zásadě jen Vy sami určíte, kdy už ho nebudete potřebovat.
Kde najdu podrobný harmonogram a program kurzu?
Seznam bloků a jednotlivých lekcí najdete na platformě Teachable, která poskytuje technické zázemí pro kurz. Na této stránce se můžete rovnou přihlásit a uhradit kurz platební kartou (je důležité mít povolené platby přes internet).
Co když nebudu s kurzem spokojen(á)?
Mým cílem není vytvářet kurzy, které nepřinesou žádný užitek! Ale pokud kurz nesplní Vaše očekávání, napište mi v době 30 dnů od jeho spuštění a dohodneme se na refundaci. Je důležité mít na paměti, že výsledků můžete dosáhnout jen pokud budete realizovat v praxi kroky a principy, které v kurzu nabízím. Samotný kurz Váš život nezmění. Ke změnám může dojít, pokud podniknete aktivní kroky. Také je velmi důležité komunikovat - nebojte se zeptat lektora na cokoli, co v průběhu kurzu budete potřebovat vědět nebo upřesnit. Je také důležité vědět, že kurz nenahrazuje odborné poradenství v oblasti výchovných nebo studijních problémů. Může ovšem sloužit jako dobrý podpůrný prostředek - podpoří Vás, abyste Vy mohli podpořit svoje dítě.
Proč registrace do kurzu je časově omezená?
Kurz otevírám jednou za půlroku. Trvá 11 týdnů, v jejichž průběhu účastníci prochází krok za krokem jednotlivými úkoly, učí se používat metody a přístupy ve své rodině, hledají svoji unikátní kombinaci a také pracuji na sobě. V tomto procesu potřebují moji podporu. Díky organizaci kurzu v bězích můžu se Vám věnovat a také kurz vylepšovat na základě zpětné vazby od účastníků.
Budu mít v průběhu kurzu podporu?
Ano, u každé lekce máte k dispozici možnost komentářů, na které Vám budu průběžně odpovídat.
Kdy bude otevřen další běh kurzu?
Další běh bude otevřen v říjen 2018.
Potřebujete se na něco zeptat?
Napište mi na volba (a) smart-course.cz
© 2018 SMART COURSE ČR | Kateřina Málková
Objednávkou online kurzu "Rodič jako kouč" vzniká právní nárok na zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro vyřízení objednávky.
Objednáním souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami a se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze Ing. Kateřiny Málkové | Smart Course ČR, IČ 76450180, která je jejím správcem, a s jejich následným zpracováním pro účely komunikace prostřednictvím elektronických nástrojů v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání poskytnutého souhlasu. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00073618.

Všeobecné obchodní podmínky | Zásady pro ochranu osobních údajů
Click to order
Cart
OBJEDNÁVKA KURZU "RODIČ JAKO KOUČ"
Total: 
Po odeslání objednávky obdržíte e-mailovou zprávou s výzvou k úhradě kurzovného. Pokud e-mailovou schránku máte na Seznamu nebo Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", kam naše zprávy občas padají.
Jméno
Příjmení
Telefonní číslo
Váš e-mail
Fakturační adresa
Informace v této přihlášce slouží pouze pro účely pořadatele programu, Ing. Kateřina Málkové, Smart Course ČR, IČ: 76450180. Odesláním přihlášky souhlasíte s Podmínkami poskytnutí služby a zásadami pro ochranu osobních údajů dostupnými na webových stránkách Smart Course ČR.
Pusťte si 3 první video lekce kurzu zdarma
Navíc si vytvoříte základní mapu rodiny z pohledu Vašeho teenagera a proveďte inventuru rolí, které hrajete ve vztahu k Vaší dceři nebo synovi.