O Smart Course

zakladatelka Smart Course ČR, kurzy volby povolání pro mládež
autorka sešitů "8 mýtů o volbě budoucího povolání"
přednášející na konferenci "Technické vzdělání dětí a mládeže" a mezinárodní konferenci "Celoživotní kariérové poradenství v globální a lokální síti"
Kateřina Málková
Jsem podnikatelka a kariérní konzultant. V roce 2016 jsem založila projekt, který se zaměřuje na podporou profesního sebeurčení teenagerů. Jedním z důvodů, který mne po 20 letech praxe přivedl do kariérového poradenství, byl můj starší syn, který je dnes v 8. třídě a hledá střední školu, na které by mohl získávat znalosti v oblasti jeho zájmu, kde se vidí.

Díky kariérovému poradenství zpětně oceňuji i svůj vlastní výběr, který jsem učinila před 25 lety, kdy jsem si vybírala vysokou školu. Od té doby jsem zažila velké množství změn - stěhování do cizí země, roli zaměstnance, nezaměstnané, matky na mateřské spojující práci a péči o dítě, samoživitelky, jednatelky, mentorky, OSVČ.

Pracovala jsem ve stavebnictví, v IT, v marketingu, v podnikovém poradenství, byla jsem členem Asociace malých podniků a živnostníků, České asociace finančního řízení, členkou byznys klubu. No, a protože nejsem teoretik a vždy mne zajímala budoucnost, do kurzů, rad a těchto pracovních sešitů zakládám osobní přístup a ryze praktický pohled. Věřím, že moje práce Vám nebo Vašim dětem pomůže nastartovat zajímavou budoucnost.

O programech
O metodice
Připravujte se pro budoucnost
Každý druhý žák střední školy už v průběhu studia ví, že se učí něčemu, co ho celkem nezajímá, ale maturitní vysvědčení je cíl, kterého je potřeba dosáhnout. V druhém ročníku vysoké školy s vybraným oborem není spokojeno 57 % studentů.

Proč při výběru střední školy často chybujeme, když se všichni (rodiče a učitelé) snaží dětem pomoci, aby si vybrali dobře?

Smart Course je místem, kde se na volbu povolání díváme úplně jinou optikou z pohledu užitečnosti získávaných znalostí a osvojení návyků pro budoucí dospělý život. Potkáváme se mimo školu, u nás nikdy neuslyšte "jaká profese se mi hodí" jednoduše proto, že takových může být více. Jak spojovat různorodé zájmy, jak se rozvíjet v tom, v čem jste dobří, jak poznat, které směry jsou perspektivní. O tom jsou naše kurzy, na kterých plníme úkoly, stanovujeme cíle, diskutujeme, hravě řešíme velmi seriózní otázky.
Smart Course v číslech
299
účastníků online a offline kurzů od roku 2016
> 3000
účastníků programů podle naší metodiky v 8 zemích
33
základních a středních škol v České republice, které používají prvky našich programů v profesním směrování žáků

O metodice

v šesti tézích
Schopnosti a talenty
Přijde nám jako samozřejmost, že po biatlonistovi nechceme, aby vzpíral v těžké váze, nebo že rybu nenutíme létat. Při výběru budoucího povolání u teenagerů na to často zapomínáme.
Návyky a postoje
Existuje dva zásadní postoje, které mají mnohem větší vliv na životní úspěšnost než červený diplom. Je to postoj "danosti" a "možnosti". První brzdí životní spokojenost, druhý - ukazuje cesty ke spokojenosti, dostatku a seberealizaci.
Živá zkušenost
Dalova pyramida učení ukazuje, že člověk si zapamatuje jen 20 % toho, co slyší, ale 90 % toho, co zažije. Proto všechny důležité informace v kurzech jsou "zabaleny" do různých akcí, her a projektových aktivit, které pomohou se rozhodnout velmi přesně na rozdíl od testů profesní orientace.
Dívat se za známky
Je to velké téma - známky ano či ne. Dívat se za známky v našem pojetí znamená vidět ve vzdělání nástroj k seberozvoji a dosažení budoucích životních a profesních cílů. Není důležité, jestli se bavíme o výučním listu nebo o titulu MBA. Každý člověk má jiné zdroje, jiný způsob učení se a svoji individuální cestu. To, co je důležité, nepodcenit potenciál a plně využít nejproduktivnější období života.
Rodina
Rodina pro teenagera je zásadní. Názory rodičů z více než 80 % ovlivňují výběr střední nebo vysoké školy. Pokud se výběr nepovede, může to zbytečně pokazit na dlouhá léta nejen vztahy, ale i schopnost pružně reagovat na profesní změny. Proto výběru školy a oboru, komunikaci mezi všemi zúčastněnými věnujeme velkou pozornost.
Edutaintment (škola hrou)
je jako trenažér pro piloty a kosmonauty. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak předat důležité informace, pomoci teenagerům s lehkostí a zájmem poznávat sebe, okolní svět a začít vytvářet svoje vlastní vize budoucnosti, zároveň převzít zodpovědnost za svá (nejen) kariérní rozhodnutí.
Jsme v Google for Startup Academy
v roce 2019 nás podpořily
Máte dotaz? Napište mi