Smart Course ČR

Kurzy volby povolání pro teenagery
PODPORUJÍ - BAVÍ - ROZVIJÍ
Výběr střední školy je stres. Výběr vysoké školy bývá obrovské dilema, které se neustále odkládá až na maturitní ročník. Je to maraton, který musíte uběhnout v krátkém čase. Stres pro rodiče, stres pro teenagera. Dotahování známek, testy studijních předpokladů, příprava k přijímačkám, orientace ve velkém množství nabídek škol a oborů, spousta letáčků, mini- a velkých veletrhů škol, finanční náklady a obavy. Výběr oborů, snaha nakouknout do budoucnosti a "předpovědět" svoji úspěšnost. V neposlední řadě otázka: "Bude mne to bavit?", "Budu na to stačit?", "Dostanu se tam, kam chci?" "Najdu dobré uplatnění?"
O projektu
V projektu Smart Course se věnujeme jednomu z velmi důležitých úkolů v období dospívání - výběru budoucího profesního směrování. Pomáháme teenagerům s výběrem střední nebo vysoké školy a s orientací v oborech budoucnosti. Podporujeme samostatnost, zodpovědnost, sebepoznání a sebedůvěru. Ukazujeme proč jen uvědomělá volba je cestou k profesní úspěšnosti a životní spokojenosti. V našem projektu těsně spolupracujeme s rodiči a se školami.

Projekt reaguje na změny, které přináší digitalizace a robotizace, na změny v ekonomice a na trhu práce a také sílící se potřebu lidí mít práci, která naplňuje a nejlépe odpovídá individuálním schopnostem. Všechny naše aktivity probíhají velmi zajímavou zážitkovou formou, která podněcuje ke samostatnému uvažování a posiluje víru ve vlastní schopnosti.
Hlavní principy Smart Course
1. Schopnosti, talenty, návyky a individuální přístup ke vzdělání
Na cestě k tzv. správné škole leží spousta otázek - nedostatek informací o sobě, o možnostech a oborech, formální podmínky příjetí na školách, touha jít na školu s partou kamarádů, v neposlední řadě různé stereotypy, názorové neshody a myšlenkové pasti, které mají vliv na rozhodnutí teenagerů, ale i dospělých lidí. Přijde nám jako samozřejmost, že po biatlonistovi nechceme, aby vzpíral v těžké váze, nebo že rybu nenutíme létat. Při výběru budoucího povolání u teenagerů na to často zapomínáme.
2. Správné načasování a fokus pozornosti
Svět, kterého jsme součástí, je nejednoznačný, komplexní a promněnlivý. Dnes v každé domácnosti máme přístroje a zařízení, která nejsme schopní opravit sami, které mají mnohem více funkcí, než na které můžeme přijít intuitivně bez návodů. V době klipového myšlení a snižující se schopnosti udržet pozornost na jedné věci, odevšud vyskakujících notifikací a online v režimu 24/7, schopnost organizace vlastního času, profesního života, ujasnění si životních priorit a hodnot, pečlivého výběrů oblastí znalostí, které dávají smysl jsou nezbytné. Proto na evropské úrovni vznikl koncept Career Management Skills (CMS), který znamená, že pro úspěšný profesní život je důležité rozvíjet návyky sebepoznání a vybírat si práci, která člověku umožňuje rozvíjet se osobnostně. Že v 15ti nemůžete vědět co od života očekáváte? To si nemyslíme.
3. Partnerský přístup a týmová spolupráce
Chceme-li působit tak, aby se k našemu názoru přihlíželo, potřebujeme-li o svém životě rozhodovat samostatně a prosadit svůj názor a být uslyšen, měli bychom si srovnat v hlavě svoje cíle a uvědomit si jak nás vnímá naše okolí - přátelé, spolužáci, rodina nebo absolutně cizí lidé. Komunikační schopnosti jsou základem sebejistoty a zdravého sebehodnocení. Pro žádného z nás není k zahození vědět co chci a umět to srozumitelně říci na správném místě ve správný čas. Budoucnost je o dobře sladěných týmech, proto na kurzech máme mnoho týmových a projektových aktivit. V interakci s jinými lidmi začínáme více rozumět sami sobě.
4. Budoucnost a inovace
Život každého člověka je posloupnost různých voleb a rozhodnutí. Právě proto, když se ohlédnete zpět, většina události vám může dávat smysl, ale kdybyste to bývali museli naplánovat dopředu, sotva byste to dokázali. Každý den činíme tisíce rozhodnutí. Některé z nich mají zásadní vliv na náš život. První volba povolání, výběr školy, orientace v oboru, první kariérní rozhodnutí jsou důležitými životnímu milníky, které upevňuji návyk samostatného uvědomělého rozhodování. V programech Smart Course se soustřeďujeme na návyky, které nejsou součástí školních programů, a také pochopení toho, jak tyto znalosti a dovednosti co nejlépe uplatnit pro spokojený a naplněný život. Společně se díváme do budoucnosti a podporujeme kreativní myšlení. Není to žádný novodobý výmysl, ale velmi praktický návyk, který člověku pomáhá vidět v každé situaci více variant řešení a vybírat si to nejlepší pro sebe.
Ing. Kateřina Málková
 • zakladatelka Smart Course ČR
 • kariérový konzultant
 • vedoucí kurzů pro teenagery (výběr školy, kariérní poradenství, podnikatelské dovednosti)
 • autorka příručky "Robotika"
 • školitel pro NIDV (další vzdělávání pedagogických pracovníků) - Kreativní techniky v kariérním poradenství,
 • spíkr konference Technické vzdělání dětí a mládeže
 • podnikatelka s praxí 21 let (jednatelka firmy ve stavebnictví, ředitelka pro rozvoj Bezones, mentor start-upů, spolupráce na projektu samoohřívací kojenecké láhve, průzkum trhu pro společnost Blockchain.info aj.)
 • máma 2 kluků (6 let a 13 let)
 • v roce 2018 se začala učit programovat v jazyce Python
Osobní příběh
(klikněte pro více informací)
Moje máma je inženýr elektrotechnik, vystudovala vysokou školu elektrotechnickou a
pracovala ve výzkumné laboratoři. Díky ní jsem doma na hrání měla perfokarty a jednou mi donesla malé zlatavé cédéčko. Psal se rok 1985 a osobní počítač doma byl něčím z oblasti vědecké fantastiky. První knížka, kterou jsem četla samostatně ve svých 4 letech,
vyprávěla o dobrodružstvích mladých vědců na vzdálené planetě Penelope.

V sedmi letech jsem si představovala televizi v hodinkách a foťák, který vidí skrz zeď. Hltala jsem každý díl mého oblíbeného filmu o klukovi androidovi, který se díky přátelství s dětmi ze základky naučil cítit. Přiznejme se, že dnes takovými představami nikoho nepřekvapíte. Tedy až na toho androida. Anebo vlastně už ani to neplatí tak docela.

Když se v 6. třídě v naší škole objevil první osobní počítač, bez váhání jsem se přihlásila na kroužek programování v jazyce BASIC. Matematika patřila k mým nejsilnějším stránkám, ale protože mi šla, nikdo tomu nevěnoval velkou pozornost. Až v 9. třídě třídní učitelka
mi doporučila učebnici pro přípravu k přijímacím zkouškám.

Díky ní jsem se dostala na vysokou školu. Ne, nevystudovala jsem informatiku, ale "praktické" finance na jedné z velmi prestižních zahraničních škol s úspěšností přijetí 9,09 %. Promovala jsem s červeným diplomem, ale po promocí jsem začala tušit, že to není úplně to pravé. V praxi se ukázalo, že specializace, kterou jsem vystudovala, v České republice ještě nebyla aktuální, předběhla jsem dobu, a tak ve svých 21 letech v roce 1998 jsem skončila na úřadě práce s přívěškem "překvalifikovaná". Vyprávět můj další příběh by bylo nadlouho.

Moje cesta mne přivedla k podnikání. Díky němu, zaměstnávání lidí a spolupráci s firmami různé velikosti jsem poznala mnoho odvětví a lidských příběhů a troufnu si říci, že na první pohled umím pochopit, zda je člověk na svém místě.

A protože jsem také máma dvou kluků, otázka první volby povolání je aktuální i pro naši rodinu. Přesně chápu, co zažívá teenager a rodiče.

Samozřejmě v kurzech nevařím z vody. Kromě 20leté manažerské praxe, osobní zkušeností a absolvování zahraničního specializovaného výcviku, jsem za poslední 2 roky přečetla více jak 50 knih o výchově, období dospívání, kariérním rozvoji, zážitkovém vzdělávání a absolvovala řadu osobních kurzů a online seminářů:

- od roku 2016 se pravidelně účastním konferencí věnovaných rozvoji kariérního poradenství,
- absolvované kurzy:
 • Proforientace v moderní škole, 108 hod.;
 • Gamefikace ve vzdělání: mýty a realita;
 • Proč nám žáci nerozumí. Vliv způsobu vnímání na efektivitu výuky;
 • Motivace teenagerů: jak je zapojit do činností a dosáhnout výsledků;
 • Globální trendy ve vzdělání;
 • Robotika ve vzdělání;
 • Úvod do kariérového poradenství, Helena Košťálová, EKS;
 • Storytelling v kariérovém poradenství, Helena Košťálová, EKS;
 • Certifikovaný výcvik v kariérovém poradenství pro mládež Smart Course, 2016, srpen - prosinec
 • Pedagogické minimum na MENDELU (nedokončeno z důvodu obsahu), v roce 2019 budu pokračovat na VUT se zaměřením na výuku s využitím moderních technologií.
Máte dotaz? Napište mi