AKTUALITY Z OBORŮ

PROFESE BUDOUCNOSTI

"Smysl není v cestách, které si vybíráme, ale v tom, co uvnitř nás nutí si vybírat tyto cesty."
- O'Henry
Jak se připravovat na budoucnost?
Na technologickou a informační revoluci? Na 50 miliard zařízení propojených do jediné pavučiny Internetu Všeho (IoE) a neustále komunikujících mezi sebou a s lidmi? Na dlouhověkost a na 60 - 70 let produktivního pracovního života? Na to, že více než polovina existujících profesí zmizí a zatím není jasné, které profese je nahradí? Na celoživotní vzdělání, na časté změny práce a několik rekvalifikací v průběhu jednoho života?
Tyto změny nenastanou za dalších 20 let, ale v době kdy dnešní absolventi základních škol budou končit střední školu. Jednou z hlavních dovedností se stává dovednost řídit svoji vlastní kariéru. Již dnes je důležité uvažovat o své vzdělávací a profesní cestě v kontextu celého života, soustředit svoji pozornost při výběru střední nebo vysoké školy na rozvoj dovedností a kompetencí, které najdou uplatnění v povoláních budoucnosti.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smart Course ČR
trenér Vědomé volby povolání
Moji první knihou, kterou jsem přečetla samostatně, byl "Milion dobrodružství Hérakla" od dětského fantasty Kira Bulyčova. Ne, nebyl to ten Héraklés z řecké mytologie, ale pitekantrop uměle vytvořený v biologickém vědeckém ústavu na vzdálené planetě, kde mladí vědci pracovali na svých výzkumných projektech. Tehdy mi byly 4 roky a psal se rok 1980. Až dnes díky své práci kariérového poradce chápu, proč mne "odjakživa" zajímala biologie. Spousta zájmů, talentů, předpokladů, které člověk má, se projevuje v různých detailech a od útlého věku, které často nebere v potaz, když si vybírá povolání.

Nakonec místo původně plánované biologie jsem vystudovala dva obory Finance a bankovnictví a Hospodářská politika a správa na prestižní Finanční Univerzitě při Vládě RF. Školu a fakultu jsem si zvolila vědomě a dnes s odstupem téměř 25 let bych na této volbě vůbec nic neměnila. Tehdy mne oslovilo poslání oboru - vytvářet fondy pro rozvoj dobrých věcí, různých projektů a firem, které zlepšují a zkvalitňují naše životy. Koneckonců finance pro firmy a projekty jsou jako voda a živiny pro květiny.

Každé etapě mého 20 let dlouhého profesního života přecházela nějaká vize, vždy jsem přemýšlela o tom, co bych chtěla dělat, v čem bych se chtěla realizovat, který typ pracovní činnosti mne bude naplňovat a umožní mi dosáhnout mých životních cílů. I když jsem se setkávala s různými překážkami, některé činnosti se ukázaly jako šlápnutí vedle, z některých jsem jednoduše "vyrostla", dnes velmi dobře chápu kdo jsem, co umím a kam jdu. Dnes svoje poslání realizuji v podpoře mladých lidí na vědomé cestě k jejich profesní budoucnosti.
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI