PROFESE BUDOUCNOSTI

sebezkušenostní kurz volby povolání
pro mladé lidi od 13 do 18 let

26. 10. 2017 v Brně
(začátkem podzimních prázdnin)
Jak se připravovat na budoucnost?
Na technologickou a informační revoluci? Na 50 miliard zařízení propojených do jediné pavučiny Internetu Všeho (IoE) a neustále komunikujících mezi sebou a s lidmi? Na dlouhověkost a na 60 - 70 let produktivního pracovního života? Na to, že více než polovina existujících profesí zmizí a zatím není jasné, které profese je nahradí? Na celoživotní vzdělání, na časté změny práce a několik rekvalifikací v průběhu jednoho života?

Tyto změny nenastanou za dalších 20 let, ale v době kdy dnešní absolventi základních škol budou končit střední školu. Jednou z hlavních dovedností se stává dovednost řídit svoji vlastní kariéru.
Na tomto kurzu se dozvíte co to znamená, proč je důležité uvažovat o své vzdělávací a profesní cestě v kontextu celého života, na co soustředit svoji pozornost při výběru střední nebo vysoké školy.
"Smysl není v cestách, které si vybíráme, ale v tom, co uvnitř nás nutí si vybírat tyto cesty."
O'Henry
Jak z pestré nabídky středních a vysokých škol poznat, která je tou pravou, a neztratit se na veletrzích škol, které začnou za pár týdnů?
Jak nepřecenit, ale také nepodcenit své možnosti a schopnosti?
Jak nenechávat svoje rozhodnutí na poslední chvíli a mít dost času na přípravu k přijímačkám?
Jak si připravit několik alternativních cest, kdyby ta první nevyšla?
Všechny odpovědi na Tvoje otázky se skrývají v Tobě. My máme mapu, abyste se mohli zorientovat a vybrat si správně.
Tentokrát se potkáme po festivalu Smart Business Festival, který je věnován inovacím a změnám v ekonomice a na trhu práce. Budu sdílet čerstvé postřehy od světoznámého futurologa Martina Forda, autora knihy "Vzestup robotů: technologie a výzvy budoucnosti bez práce". O budoucích trendech, které se dotknout oborů, o které máš zájem, se můžeš dozvědět z prvních rukou.

S čím pomůže náš kurz?

Tento kurz je malou součástí našeho komplexního programu volby povolání. Zážitkovou formou v bloku interaktivních cvičení, projektových her a diskuzí se zaměříme na oblasti, které pomohou lépe uchopit volbu povolání a pochopit jak postupovat dál a proč. Všechny naše aktivity se řídí jasným algoritmem "Zastav se - Zkoumej - Rozhodni se - Jednej - Sdílej"
Očekávání a cíle
Očekávání a cíle mají velký vliv na konečný výsledek každého rozhodnutí. Schopnost si vytyčit realistické cíle je jedním z důležitých návyků úspěšných lidí. Všechny naše kurzy ukazují cestu efektivního rozhodování, pochopení individuálních kritérií výběru. Myslíme si, že člověk nežije pro práci, ale pracuje pro život, proto stojí za to zastavit se, rozhlédnout se a také využít kvalifikovanou pomoc a podporu kariérových poradců. Příprava na budoucí povolání může trvat 4, nebo i 15 let života. Je důležité pochopit co očekáváme. Staré přísloví totiž říká, že každému se dostane toho, co očekává.
Moje pozitivní zrcadlo
Často máme tendenci podceňovat svoje schopnosti a silné stránky, vytvářet si mylné představy o sobě a proto se vzdáváme směrů, které se nám zdají náročnější, na které zdánlivě nemáme. Pouze 16 % žáků se při výběru střední školy řídí svými silnými stránkami. V tomto bloku se na ně soustředíme, naučíme se vzájemně se představovat, vidět v lidech podporu a naladíme se na spolupráci. Také zjistíme, kde se teď ve svých úvahách o budoucím povolání nacházíme, co nám chybí a co potřebujeme, aby cesta byla jasnější.
Profese budoucnosti
Zaměříme se na to, co nás čeká v nejbližší budoucnosti. Seznámíme se s hlavními trendy vývoje ekonomiky, které ovlivní všechny obory a náš způsob života. Internet věcí, globalizace, rozvoj technologií, robotizace a automatizace, prodloužení délky života a jiné. Jak toto všechno bude mít vliv na to, jak budeme pracovat? Společně se podíváme na obory, o kterých uvažujeme, a v projektové hře nakoukneme pod pokličku jejich budoucnosti.
Vnější vs. vnitřní motivace
Víte, že se téměř 60 % mladých lidí od 13 do 18 let při výběru své budoucí profese řídí negativní motivací? Zkrátka vědí, co nechtějí, nebo na co nemají, co neschvalují rodiče, nebo o čem se říká, že není atraktivní nebo aktuální, co je daleko atd. Přitom je velmi důležité studovat to, co nám dává smysl, co motivuje k poznání, co dokážeme si představit v praxi. Paradoxně první de-motivace začíná u slova "práce". Tak se na ní a její stereotypní vnímání podíváme a najdeme svůj vlastní smysl v tom, čemu budeme věnovat 2/3 svého života.
Mohu - Umím - Potřebují
V tomto kroku všechno, co jsme zjistili o sobě, o trendech a profesích, dáme dohromady v schématu "chci - umím - potřebují". Uzavřeme tím algoritmus, který nám pomůže uvažovat o svém budoucím profesním směru mnohem efektivněji. Z kurzu odejdeme s uvědoměním dalšího kroku, který můžeme podniknout, kritéria volby budou mnohem jasnější.
Podívejte se na začátky Profesí budoucnosti
Na začátku byla setkání s profesionály z různých oborů. Postupem času jsme zjistili, že každý účastník přemýšlí o jiném oboru, který nemusí odpovídat zaměření našich hostů a je užitečnější se zaměřit na konkrétní otázky, které zajímají účastníky. Tak vznikl minikurz.
490 Kč

kurzovné / účastník
26. 10. 2017

začátek podzimních prázdnin
14:00 - 18:00
Brno

Dukelská třída 69
(může nastat změna místa konání)
13 - 19 let

pro žáky základních
a středních škol
Naši účastníci o své volbě
Existuje mnoho různých profesí, každá z nich je po svém jedinečná. Když si vybíráme povolání, všichni se nám snaží radit: rodiče, učitelé, kamarádi. Některé rady mohou být užitečné, ale není možné na ně stoprocentně spoléhat. Podle mne, vybírat je potřeba samostatně. Proto potřebuji více informací o možnostech. Nakonec si vybereš takovou profesi, která nejvíc odpovídá tobě, přesně tak by měla rozhodovat většina lidí. Ale někteří si vybírají povolání ne proto, že nejvíc odpovídá jejich předpokladům, ale protože se dobře platí. Pak člověk pracuje a vynakládá spoustu sil, ale nemá z toho radost. Když jsem byl v 9. třídě už jsem si vybral. Hodně mne podpořili rodiče a jsem za to vděčný. Snil jsem o práci v cestovní kanceláři, protože jsem chtěl cestovat. Ale postupem času se moje volba změnila. Proto můžu říci, že vybírat povolání není jednoduché. Bez možnosti volby si nedovedu představit svůj život. Kdybych si představil, že neexistuje možnost výběru, život bude nudný. Samozřejmě volba povolání není jediná volba, ale jedna z hlavních. Je potřeba se rozhodnout správně. Když se rozhoduji, nemusí to být jednoduché, ale když vím, čeho chci dosáhnout, pak také vím, že to zvládnu.
Viktor, 1. ročník SŠ
Co má vliv na volbu povolání? Charakter, individuální vnímání, představy o své budoucnosti. Vybírat si povolání je potřeba zodpovědně, nedělat ukvapené závěry, protože čím se budeš zabývat v budoucnu, přímo souvisí s touto volbou. V současné době je obrovské množství profesí, je těžké se vyznat a vybrat to, co se hodí tobě. V mém případě mne ovlivnilo umění. Studuji na umělecké škole a plánuji svoji budoucnost spojit s výtvarném. Profese, která mne láká, je designer interiérů. Připadá mi velmi tvůrčí, plná nových úkolů a výzev, není šance se nudit. Myslím si, že správná volba povolání je jednou z podmínek štěstí. Doufám, že se ve svém životě dokážu rozhodnout správně.
Julie, 7. třída ZŠ
Od dětství se mne všichni ptají "Kým se chceš stát, když vyrosteš?" Odpovídala jsem bez rozmýšlení: "Doktorem, budu pomáhat lidem." Každý rok se moje volba měnila. Ale přijde čas, kdy škola skončí, už teď o své volbě začínám vážně přemýšlet. Jaké povolání si vybrat? Existuje spousta povolání. Máme z čeho vybírat. Ale každý z nás má svoje povolání. Mně například pomohlo určit si svůj směr to, že jsem odhodila své dětské sny. Chci se stát právníkem. Možná je to nebezpečná profese, vyžaduje od člověka určité vlastnosti, ale mně se líbí. V ní uplatním svoje analytické a logické schopnosti, psychickou odolnost a komunikativnost. Doufám, že to zvládnu. Myslím, že budu skvělým právníkem. Ráda vyhledávám informace, spojuji fakta. Nejdůležitější je to, že ráda pomáhám lidem. Pro svoji budoucnost udělám maximum, budu se snažit na sobě pracovat, abych svým dětem, o kterých také sním, byla příkladem.
Aneta, 2. ročník SŠ
Myšlenky o budoucím povolání mám už od 5. třídy. Tisíckrát jsem měnil varianty. Nakonec jsem se cestou logického uvažování rozhodl, že si vyberu obor soudní lékařství. Co mne přivedlo k této specifické volbě? Vždy mne bavila biologie, poznávání možností lidského organismu, jeho stavby a specifik. Ale zároveň rád čtu detektivky a řeším logické úkoly. Když jsem se rozhodoval, co studovat dál - medicínu nebo si vybrat práci u policie, vytvořil jsem si seznam "plusů" a "minusů". Podle toho jsem chtěl vyhledat školy, které by byly nejvhodnější pro obě povolání. Ve výsledku jsem si uvědomil, že ty "plusy" a "minusy" mi vychází nastejno. Začal jsem přemýšlet, co dál? Když jsem jednou četl detektivku, dozvěděl jsem se o tom, že existuje profese soudní znalec, která právě spojuje oba tyto směry.

Daniel, 18 let
Kateřina Málková
zakladatelka Smart Course ČR
trenér Vědomé volby povolání
Profesní zkušenosti >>
Jsem manažer, baví mne organizace a nové začátky. V oblasti řízení malých firem a startu nových firem a projektů a agilním řízení mám 20-letou praxí. Spolupracovala jsem s výrobními firmami ve stavebnictví, s vývojáři mobilních aplikací, jako ředitelka pro rozvoj jsem stála u zrodu nové firemní sociální sítě Bezones, prováděla jsem průzkum trhu pro americkou společnost Blockchain.info a zakladatele Minebox.io, spolupracovala jsem s firmami Sulko, Trido, Otherm, ŽSD, Takeplace, s řemeslníky (montéry oken, zedníky, servisními techniky), vývojáři webových a mobilních aplikací - můj rozsah znalosti oborů je dost široký.

Jsem absolventkou prestižní Finanční Univerzity při Vládě RF v oborech Finance a bankovnictví a Hospodářská politika a správa a hlavního programu Diplomatické akademie Cyrila Svobody. V současné době studuji Pedagogické minimum na Mendelově Univerzitě. Baví mne společně s mladými lidmi objevovat jejich budoucí profesní cesty, hledat a podporovat jejich talenty, baví mne dívat se do naší společné budoucnosti. Z toho vychází nejen téma Profesí budoucnosti, ale i kariérového poradenství Smart Course založeného na autorských komplexních programech profesní orientace bez testů.
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
Profese budoucnosti najdete také na portálu
Úvodní foto Feepik