"4 kroky k volbě
aktuální profese"

Jak vybrat střední školu,
když zatím nevíš kam jít?

První výběr školy je náročný úkol
pro celou rodinu

 • Na co se hodí? Co dělat, když nemá výrazný talent, nebo naopak je multifunkční?
 • Jak ze 4000 oborů vybrat ten správný?
 • Co dělat, když teenager o výběru školy moc nekomunikuje?
 • Jak mluvit, když se rozhoduje pro nepraktický obor?
 • Dostane se na maturitní obor, i když nemá perfektní prospěch?
 • Jak vybrat takovou střední školu, na které bude spokojený(á) a zvládne ji, i když třeba tomu nebudete zcela rozumět?
 • Jak podpořit jeho / její sebedůvěru a pomoci zvládnout stres a těšit se na první důležitou změnu a rozhodnutí ve svém životě?

Tento online kurz

naučí, jak si vybírat další obor studia na střední nebo vysoké škole zodpovědně,
tj. obor, který bude zajímat, ve kterém teenager uplatní
a bude rozvíjet svoje přirozené schopnosti a nadání.

Učí přemýšlet o své budoucnosti, zvažovat si různé varianty,
stanovovat cíle a hledat cesty dosažení.
Jsou to nezbytné podmínky pro životní úspěšnost a spokojenost
a také pro připravenost na uplatnění v technologické společnosti.


pro žáky 8. tříd základních škol, studenty středních škol s všeobecným zaměřením a jejich rodiče
Krok 1. It's my life. Proč rozvíjet svůj potenciál?
1.1. Škola a její místo ve tvém životě. Jaké jsou tvé cíle?
1.2. Autoportrét. Sebepoznání je cesta k výběru.
1.3. Jak uvažovat o povolání? Profese pro štěstí
1.4. Zájmy, silné stránky a talenty. Jak využít a rozvíjet svůj potenciál a proč je to důležité.

Výsledek: Pochopíš, jak přemýšlet o výběru střední nebo vysoké školy. Uvědomíš si svoje schopnosti, pojmenuješ své zájmy a talenty. Pocítíš spojitost mezi školou, kterou si teď vybíráš, a svoji budoucností.
Krok 2. Jak neudělat chybu a proč existuje více cest?
2.1. Jak procházet vzdělávacím systémem. Obory, specializace, profese.
2.2. Trendy budoucích povolání. Jaký svět budeš vytvářet?
2.3. Gap Year. Brigády a praxe
2.4. Tvoje vzdělávací cíle.
2.5. Živé online diskuzní setkání s odpověďmi na všechny otázky skupiny.

Výsledek: Pochopíš, k čemu slouží různé úrovně vzdělávacího systému a jaký vliv mají na budoucí profesní úspěšnost. Naučíš se několik zásadních principů pro řízení vlastní profesní cesty v budoucnosti, takže už nikdy nebudeš váhat anebo se bát učinit jakékoli důležité profesní rozhodnutí.
Krok 3. Vybíráme povolání. Ideální výběr a alternativy
3.1. Principy volby ideálního povolání. Výběr a alternativy
3.2. Spojení schopností, motivace a oborů
3.3. Vytvoření karet oborů, které jsou ve hře
3.4. Jak si zkusit obor nanečisto.

Výsledek: Uvědomíš si svůj vzdělávací styl - jak se ti učí nejlépe. Vybereš si obory, které se ti nejvíc hodí. Prozkoumáš možnosti, které ti nabízí. Vybereš z nich varianty - favority a školy, na kterých se vyučují.
Krok 4. Individuální vzdělávací trajektorie
4.1. Představ si, že máš 500 tisíc korun na svoje vzdělání
4.2. Studijní plány oborů a jak jím rozumět
4.3. Vytvoř si základy své vzdělávací mapy. Co jiného než škola?
4.4. Představ si svoji budoucnost. Aktualizuj svůj autoportrét.
4.5. Živé online diskuzní setkání s odpověďmi na všechny otázky skupiny.

Výsledek: Učiníš finální volbu. Vytvoříš si svůj vzdělávací plán. Pochopíš, co očekávat od studia SŠ nebo VŠ. Dokážeš si představit svoje perspektivy v budoucnosti. Stanovíš si svoje cíle, ke kterým budeš směřovat. Dokážeš pružně přistupovat ke vzdělání, orientovat se v možnostech mimoškolního vzdělávání, vidět více variant uplatnění svých znalostí a návyků.
Přístup ze smartphonů
Maximálně 10 minut denně
Osobní zpětná vazba
na živých online setkáních
Samostatný dostup
k platformě pro teenagery a rodiče

Z čeho se skládá kurz

 • 16 interaktivních video lekcí (optimalizováno pro smartphony)
 • 16 úkolů a pracovních listů
 • 2 živá online skupinová setkání s odpověďmi na všechny otázky
 • záznamy setkání pro ty, kdo se nebude moci zúčastnit živých "lajvů"
 • dostup ke kurzu pro teenagera a rodiče
 • dostup ke všem materiálům po dobu 1 roku
 • bonusový e-book "Robotika" (43 str.) pro všechny bez rozdílu vybraného oboru (sami uvidíte proč)
 • bonusový e-book "ak si vybrat povolání, když zatím nevíš kam jít"
 • bonusový e-book "Obejdete se bez testů. 8 způsobů, jak odhalit talenty Vašeho teenagera
Tea
přišla na víkendový program, aby překonala pochybnosti o vlastní volbě, které do ní projektovala její učitelka. Vybrala si totiž studium pedagogiky, ale ve škole ji nešlo odpovídat před celou třídou. Jak může být učitelkou, že? Jenže Tea chtěla vidět do podstaty věcí, je to jeden z jejich klíčových motivů "vidět dovnitř". Její záměr je pomáhat dětem, kteří nikdy nezažili lásku rodičů. Sama se učí norsky, vybírá si knihy. Dnes už je v 1. ročníku pedagogické SŠ.
Adam
za pár měsíců maturuje. Když jsme se potkali na začátku školního roku, uvítal mne slovy: "Letos jsem tak šťastný!" Na VŠ bude studovat 2 obory, jasně ví které a jasně ví proč. Už na gymplu podniká. Maturitní ročník si naplánoval tak, aby maturoval z jednodušších předmětů, aby měl čas na přípravu k přijímačkám na VŠ. S profesory se dohodl na tom, že některé předměty pro něj už nehrají takovou roli, proto v nich může polevit. Nemají s tím žádný problém.
Tereza
se umí rozhodnout, je ambiciózní, nebojí se zkoušet, sehnat si brigádu. Vlastně ví, co chce, ale nepřipouští si to a hledá ujištění správnosti vlastní volby od někoho z dospělých a potlačuje svoje ambice. Svoboda volby ji hodně znervózňuje. Co když udělá chybu? Má zkušenost, že když to udělá po svém, vždy to dopadne dobře, ale pořád má tendenci upřednostňovat zájmy jiných před svými vlastními a proto bývá často podrážděná.
Jsme v Google for Startup Academy
v roce 2019 nás podpořily
Kateřina Málková
autorka a vedoucí kurzu, zakladatelka Smart Course v ČR, kariérové poradenství pro mládež, podnikatelka s 20letou praxí, mentorka startupu v Czechinvest, bývala ředitelka pro rozvoj online platformy pro firemní spolupráci Bezones, řečník na konferencích "Technické vzdělání dětí a mládeže" a "Kariérové poradenství v lokální a globální síti", autorka sešitů "8 mýtů o volbě budoucího povolání", školitelka pro Národní institut pro další vzdělání pedagogických pracovníků.
Líbí se mi úhel pohledu, který Bill Burnett a Dave Evans popisují ve své knize "Designérem vlastního života", když obvyklou otázku „Čím chceš být, až vyrosteš?" pokládají úplně jinak „Do jaké podoby chceš dospět?" Z nějakého důvodu my dospělí, ministři, učitelé, podnikatelé si myslíme, že víme nejlépe, jaké povolání se hodí současným teenagerům. Ale nalijme si čistého vína, nevíme vůbec nic o budoucnosti, která na ně čeká, nevíme, jak se změní ekonomika za 4 roky, nevíme, jak přesně ovlivní technologie trh práce a jaké profese budou aktuální, až děti dostudují. V 8. nebo v 9. třídě je strašně těžké odpovědět na tu druhou otázku, ale naučit se být designerem vlastního života je možné v jakémkoli věku.

Registrace na online kurz

Do kurzu se můžete zapojit průběžně,
dostup k materiálům budete mít po dobu 1 roku
Počet účastníků (teenagerů)
Jestli si kladete otázku, na co se hodí Váš teenager, tento e-book Vám pomůže tyto vlohy a schopnosti velmi jednoduše uvidět a pojmenovat. E-book je pro Vás připraven, stačí jen zadat Vaši e-mailovou adresu a budu ráda i za Vaše jméno :-)