Kreativní techniky a nástroje
pro kariérové vzdělávání
akreditovaný vzdělávací program pro učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, učitele VOŠ, učitele 2.stupně ZŠ
(MSMT-6516/2017-1-405)

Praktické metody a techniky pro použití
v hodinách Výchovy k občanství, Člověk a svět práce a v individuálním poradenství

Obsah akreditovaného programu
V rámci vzdělávacího programu proběhne seznámení s nástroji, technikami i pomůckami, které pomáhají při navázání smysluplného pracovního vztahu, definování oblasti spolupráce mezi žákem/studentem a kariérovým poradcem, při bližším (sebe)poznání žáků a studentů, při mapování kompetencí, snů, přání, současného či budoucího stavu, při práci s představou reálné či imaginární pozitivní budoucnosti, při plánování cílů a praktické realizaci úkolů, při aktivizaci a motivaci, při podpoře rozvoje komunikace a týmové spolupráce, i pro získání zájmu a zvědavosti žáků a studentů, ke zvýšení efektivity výuky apod. Těmito technikami, nástroji a pomůckami jsou například: aplikované formy mentálního mapování, technika koláže, práce s kartami (karty s příběhy, hodnotové karty, kiwi cards), asociační a improvizační techniky, nástroje pro mapování kompetencí žáků a studentů, zážitková forma nestandardizovaného testu pro kariérové poradenství, práce se škálami a s internetovými aplikacemi vhodnými pro kariérové poradenství a pro mapování kompetencí. Budou ukázány způsoby použití těchto nástrojů, možnosti i možná rizika a zásady jejich použití. Součástí programu bude i aktivní zapojení účastníků.
Program pro základní školy
Program pro střední školy
Seminář pro sborovnu
Ing. Kateřina Málková
lektorka
Jsem absolventkou Finanční Univerzity při Vládě RF v oborech Finance a bankovnictví a Hospodářská politika a správa a hlavního programu Diplomatické akademie Cyrila Svobody. Jako jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví jsem spolupracovala s firmami Sulko, Trido, Otherm, ŽSD, REKO, Servis Climax. S vývojáři webových a mobilních aplikací v roli ředitelky pro rozvoj jsem stála u zrodu nové firemní sociální sítě Bezones, prováděla jsem průzkum trhu pro americkou společnost Blockchain.info a zakladatele Minebox.io.

Dnes své téměř 20leté zkušenosti realizují v projektu Smart Course, který se zaměřuje na mimoškolní kariérové poradenství pro mládež ve věku 13-18 let. Moderní metodiky Smart Course mají za cíl rozvíjet kariérovou gramotnost a návyky pro 21. století zážitkovou, sebezkušenostní formou, která je pro tento věk přirozená, zajímavá a efektivní.
Ing. Kateřina Málková
lektorka
Jsem absolventkou Finanční Univerzity při Vládě RF v oborech Finance a bankovnictví a Hospodářská politika a správa a hlavního programu Diplomatické akademie Cyrila Svobody. Jako jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví jsem spolupracovala s firmami Sulko, Trido, Otherm, ŽSD, REKO, Servis Climax. S vývojáři webových a mobilních aplikací v roli ředitelky pro rozvoj jsem stála u zrodu nové firemní sociální sítě Bezones, prováděla jsem průzkum trhu pro americkou společnost Blockchain.info a zakladatele Minebox.io.

Dnes své téměř 20leté zkušenosti realizují v projektu Smart Course, který se zaměřuje na mimoškolní kariérové poradenství pro mládež ve věku 13-18 let. Moderní metodiky Smart Course mají za cíl rozvíjet kariérovou gramotnost a návyky pro 21. století zážitkovou, sebezkušenostní formou, která je pro tento věk přirozená, zajímavá a efektivní.

Fotografie z minulých seminářů

seminář pro NIDV v Českých Budějovicích a ve Zlíně
ZŠ Okružní, Zlín
výchovná poradkyně, seminář pro NIDV Zlín
"Určitě využijeme Vašich nápadů kreativních technik v hodinách Výchovy k občanství, Člověk a svět práce. Nejvíce ze všeho mě zaujalo to s jakou jednoduchostí a lehkostí se mohou žáci o sobě dovědět spoustu informací. Vyučující zase získají další důležité informace o žácích, což jim pomůže při individuálních konzultacích s žáky a jejich zákonnými zástupci. Velmi zajímavá byla taktéž pasáž o tom, jak budou zanikat a postupně vznikat nové profese."
Semináře ve školním roce 2018 / 2019
pro Národní Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
České Budějovice
květen 2018 (proběhlo)
Zlín
2. října 2018 (proběhlo)
Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov
18. dubna 2019
Další seminář proběhne v JIHLAVĚ 1. DUBNA 2019
Máte-li zájem o podrobný program nebo o účast na semináři,
zanechte prosím na sebe kontakt
Váš e-mail
Jméno
Příjmení
Název školy