O projektu Smart Course ČR

Programy Smart Course ČR mění přístup k volbě povolání u žáků základních a středních škol. Náš přístup je odlišný od tradičního "matchingu", tj. zjistíme (podle prospěchu, testů apod.) jaké předpoklady má žák a pak mu řekneme, na co se hodí. V dnešním světě člověk může studovat 15 let na anesteziologa a uprostřed své studijní cesty zjistit, že jeho profesi nahradí mnohem přesnější umělá inteligence. To neznamená, že nepotřebujeme profesionály v tradičních a nově vznikajících oborech, neznamená to ani, že vzdělání je zbytečné. Existuje mnoho oblastí, kde stroje nejsou a nebudou schopné nahradit lidské schopnosti.

Znamená to, že aby se z člověka stal profesionál, aby vnímal svoje profesní znalosti a zkušenosti jako hodnotné, aby dokázal si najít uplatnění, jako nikdy jindy potřebuje chápat svoji motivaci, být otevřený různým příležitostem, na které musí umět reagovat pružně. Výběr střední nebo vysoké školy nemůže být náhodný "jen pro papír". Teenagerům jejich volba musí dávat smysl. Proto všechny programy Smart Course jsou zaměřeny na podporu samostatné volby, rozvoj cílevědomí, pružnosti, motivace a zájmu ke studiu.

Mnohé studie úspěšnosti potvrzují, že nestačí mít talent, úspěch je výsledkem vytrvalého úsilí. A to člověk vynakládá, když činnost mu dává smysl a přináší to, co od něj očekává - výsledky, vliv, naplnění, radost, zpětnou vazbu, kvalitní vztahy.

Ing. Kateřina Málková

Kariérové poradenství pro teenagery (a nejen pro ně) je obor, který v době mého studia před 20 lety neexistoval, jako spousta dalších oborů, které se objeví za 5 - 10 - 15 let. Intenzita změn je natolik velká a zároveň čím dál více lidí touží po životní rovnováze, že vzniká potřeba v profesních rozhodnutích mít schopnost udržet pozornost na důležitých orientačních bodech, neztrácet se v obrovském množství vzorů úspěšných lidí, hypotetických možností, požadavků a změn. Každá změna (a přechod ze základní školy na střední je změnou významnou) vyžaduje rozvinutí určitých návyků, které pomohou tuto změnu úspěšně zvládnout. V období dospívání tímto návykem je samostatné a zodpovědné rozhodování.
Zůstaňme v kontaktu
Telefon: +420 732 244 333
E-mail: volba@smart-course.cz
Můžete se se mnou spojit v sociálních sítích
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Zásadami a slouží za účelem odpovědi na dotazy a seznámení s produkty a službami uvedenými na těchto webových stránkách.