Dvoudenní program pro všechny, kdo hledá pracovní změnu

#milujcoděláš

"Ráno bylo jednoduše úžasné, kvůli tomu stálo za to se probouzet. A vůbec rád se probouzím; i když usínám také rád. I to, i druhé se podobá návratu z cest, přičemž v obou případech přesně víš, že nakonec jsi doma, a zkus se vyznat, kdy je to pravda a kdy sebeklam. Ačkoli osobně upřednostňuji se nevyznávat, ale jen se prostě radovat."

Maks Frye "Tuburská hra"
"Střední věk" (35 - 45 let) je obdobím nejhlubší seberealizace, inventury dosavadních pracovních zkušenosti, získaných návyků, opomíjených snů a vytvoření kariérového plánu na další polovinu života, produktivní a (sebe)vědomou. Paradoxně v tomto období člověk často prožívá úplný opak - únavu, zklamání, nechuť, stres, vyhoření. Na světě je mnoho nespokojených právníků, ekonomů, manažerů, obchodníků, doktorů a jiných specialistů, kteří dospějí k uvědomění, že nesnáší svoji práci a potřebují změnu. Není důvod plnit tyto řady. Nashromáždili jste spoustu zdrojů, ze kterých dnes můžete začít čerpat.
Jaká jsou Vaše rána?
Zvažujete změnu v zaměstnání nebo oboru činnosti?
Přehodnocujete svůj dosavadní pracovní život?
Hledáte svůj vlastní směr podnikání?
Hledáte smysl v práci, kterou děláte, nebo směr svého podnikání?
PROZKOUMEJTE SVÉ SKUTEČNÉ MOŽNOSTI

V PROGRAMU #milujcoděláš

Čím jsme starší, zkušenější, zatíženější každodenní zodpovědností za své firmy, za své rodiny, tím vážněji bereme všechno do čeho se pouštíme, tím standardnější, logičtější jsou naše postupy. Vytrácí se lehkost a svým způsobem i hravost, s kterou jsme se vrhali do různých činností, když jsme byli mladší, s kterou jsme kdysi začínali pracovat. Méně energie a více zkušeností vede k tomu, že se často smiřujeme se současnou situací, děláme kompromisy, které se podepisují na našem zdraví a jednoduše nevidíme jiné možnosti.

Přitom každý z nás je středobodem toho vesmíru, ve kterém žije, je vysílačem, který svoji práci, nebo celkově svůj život vylaďuje na určitou frekvenci. A právě tato frekvence má velký vliv na to, jak se nám daří, s jakými lidmi se setkáváme, jaké konflikty řešíme, jakých úspěchů dosahujeme.

Za roky své praxe jsem se mnohokrát přesvědčila o tom, že můžeme koupit nejmodernější stroje, můžeme vybavit zasedačku roku, ale nikdo nemůže koupit naši vnitřní motivaci a občas my sami ji velmi dobře umíme na nějaký čas umlčet. Z dlouhodobého hlediska se to nevyplatí. V dospělosti není prostor pro lehkovážná rozhodnutí, uvidět a zvážit si existující možnosti je velmi důležité.

NALEZNETE ODVAHU KE ZMĚNĚ
Čím později přichází pocit, že je potřeba něco změnit, tím obtížněji je udělat první krok. Pro člověka, který se již stal profesionálem ve svém oboru, byť jej jeho práce přestala naplňovat, vydat se do nových neznámých vod není vůbec jednoduché. Proto velký problém s mnoha neznámými je potřeba rozdělit na několik menších částí, které dokážete objektivně uchopit a vyřešit.
UVĚDOMÍTE SI SVÉ SCHOPNOSTI, ZKUŠENOSTI A TALENTY
Zkoumání a analýza Zdrojů - znalostí, návyků a kompetencí, zkušeností, materiálních a nemateriálních aktiv - je dalším důležitým krokem. Zpravidla si lidé uvědomují jen jejich malou část. Mnoho aktiv si nepamatují nebo netuší, že je mohou jako aktiva využít. Mnohé návyky a znalosti vůbec neberou v potaz.
PROZKOUMÁTE REÁLNÉ MOŽNOSTI
Odhalení a vyjmenování existujících variant profesního rozvoje je dalším krokem na cestě k pracovní změně. Následuje analýza možností a omezení odpovídajících každé z pojmenovaných variant a výběr konkrétního směru. Nejdůležitějším na této etapě je pochopení svých motivů, uvědomění si vlivu vnitřních motivačních faktorů na úspěšnost v práci a na životní spokojenost.
VYTVOŘÍTE DLOUHODOBÝ VIZI A PODNIKNETE KONKRÉTNÍ KROKY K NAPLNĚNÍ
Uvědomělá, logická, správně načasovaná posloupnost kroků vedoucích k pracovní změně, smysluplnějšímu využití volného času a životní energie, dává člověku pocit jistoty, snižuje rizika zbytečných ztrát a mnohonásobně zvyšuje šance nalezení pracovního místa (nebo směru podnikání), pracovní náplně a pracovního kolektivu, který odpovídá vaším konkrétním představám, potřebám se rozvíjet a vnímat svoji vlastní hodnotu.
CÍLEM JE HARMONIE MEZI TÍM, CO DĚLÁTE, A TÍM, KDO JSTE
Vnějšími výsledky nastartované změny může být změna profese (oboru), pracovního místa, ale nejčastěji je to změna přístupu ve stávajícím zaměstnání nebo oboru. Vnitřní změnou je harmonie mezi tím, co děláte, a tím, kdo jste. Důležitá rozhodnutí ve Vašem životě budete činit s větší lehkostí a jistotou. Odměnou Vám bude životní spokojenost, emoční stabilita, nový pohled na svět a pochopení svých skutečných hodnot.
UDĚLEJTE MALÝ KROK, KTERÝM NASTARTUJETE ZMĚNU
TERMÍNY
so 11. - ne 12. listopadu 2017
9:00 - 16:00, BRNO

Program začíná online konzultací (1 hod.).
Tréninky probíhají v Brně, konkrétní místo bude upřesněno po přihlášení.
Na trénink navazuje společná závěrečná konzultace.

kurzovné 4 500 Kč
(2 online konzultace + 2 dny tréninkového programu)
Metodika
Promyšlený, ucelený, kvalitní a ověřený koncept tréninku využívá postupů gestalt psychologie, arteterapie, storytellingu, metody učení se praxí, je postaven na principech L. S. Vygotského, Barbary Sher, Kena Robinsona aj. Tréninkovým programem v partnerské síti Smart Course prošlo již více jak 4000 účastníků různého věku.
Velikost skupiny
Maximální velikost skupiny je 10 - 15 účastníků. Menší skupina poskytuje více prostoru, respektuje osobní tempo a výchozí situaci každého účastníka, umožňuje individuální přístup a ověření výsledků všech úkolů a tréninku jako celku. V rámci tréninku se setkáte s postupy, které jsou jasně zaměřené na hledání pracovní identity.
S čím se setkáte
Trénink se skládá z různých aktivit, které se střídají v logickém sledu, aby účastníka provedly pochopením vlastních rozhodovacích strategií, emočních reakcí, dosavadních úspěchů a kompetencí, a základních motivů. Nenucenou formou člověk může dospět k jinému pohledu na své schopnosti, zájmy a sny, a dokáže
Ing. Katěrina Málková
zakladatelka Smart Course, kariérový kouč
Za sebou mám již 20 let pracovního života. Jsem absolventkou prestižní Finanční univerzity RF, která patří do TOP10 vysokých škol v Rusku. Můj pracovní život z rodinných důvodů se odehrával a odehrává v České republice. V jeho průběhu jsem změnila několik oborů činnosti: spolupracovala jsem s obchodními společnostmi, 7 let jsem působila ve stavebnictví, mám zkušenosti s finanční analýzou a managementem, oceňováním byznysu, zakládáním a řízením malých podniků, koučováním, manažerským poradenstvím, mentoringem a vedením IT startupů, průzkumem trhu pro americkou společnost Blockchain.info a inovativní projekt kojenecké samoohřívací lahvičky HotBaby. Všechny tyto směry mají společný jmenovatel - vždy šlo o organizaci něčeho nového, podnik od nuly, nový start v životě klientů, životaschopnost projektů, nový business plán s výhledem do budoucnosti. Kariérové poradenství je ideálním způsobem uplatnění mých mezioborových a životních zkušeností. Mám za sebou 4 těhotenství a 2 těžké porody, poslední z nich jsem málem nepřežila. Ve 40 letech mi došlo, že žiji cizí příběh, v němž nemohu dosáhnout ani spokojenosti, ani úspěchu, a že jediným smyslem života je život sám. Ráda podpořím Vás na cestě k Vaší pracovní změně, pomohu najít k ní správný klíč a dveře a udělat praktické kroky směrem k pozitivním změnám.
Darujte kurz
Často krok k pozitivní pracovní změně vede
přes doporučení nejbližších nebo spolupracovníků.
Zaplatíte 4 500 Kč. Certifikát má platnost 3 měsíce. Obdarovaný se může zúčastnit programu v nejbližším termínu, nebo kdykoli, kdy mu to bude vyhovovat více. Certifikát je přenosný, tj. pokud by obdarovaný nemohl nebo se nechtěl zúčastnit programu, může ho předat někomu jinému. Ochrana osobních údajů se řídí pravidly zveřejněnými na webových stránkách. Zakoupené certifikáty nejsou refundovatelné. Objednáním certifikátu souhlasíte s uvedenými podmínkami.
REGISTRACE NA TRÉNINK
#milujcoděláš
so 11. - ne 12. listopadu 2017
9:00 - 16:00, BRNO
Odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro provedení tréninku. Přihláška se stává závaznou po uhrazení kurzovného.