Jak podpořit teenagera
ve volbě budoucí
profese?

Aby to bylo snazší, potřebujete jasně vnímat kontext,
ve kterém se odehrává výběr střední nebo vysoké školy.
Tento e-book jsem napsala, abych Vám pomohla lépe porozumět změnám, kterými prochází Váš teenager, a tomu,
jak ho v tomto období co nejefektivněji podpořit.

- Kateřina Málková, zakladatelka projektu,
kariérový konzultant a trenér
V životě člověka všechno souvisí se vším. Ani rodičovství, ani práce, ani partnerské vztahy nejsou vytrženy z kontextu. Nerovnováha v jedné části ovlivňuje ostatní stránky života, proto se podvědomě snažíme dosáhnou harmonie, určité rovnováhy.

Ve výchově dětí to funguje podobně. Jejich příchod na svět ohromným způsobem mění životy rodičů, přináší hodně radostných okamžiků, ale také starostí a obav.

Otázka výběru budoucího povolání je velmi stresující jak pro děti, tak i pro rodiče. Dnes je mnoho možností na výběr. Spousta mladých lidí má různorodé zájmy a schopnosti, které není jednoduché přiřadit k určitému oboru. Některé nově vznikající obory se nevyučují na žádné škole. Školní známky nemusí vypovídat o předpokladech a talentech. Velmi často samotná volba povolání je zastíněná přípravou k přijímačkám. Nemluvě o problémech v komunikaci, které s sebou přináší puberta.

Volba povolání v současné době probíhá v několika kontextech:

  • vzdělávacího systému a přestupu z jedné školy do druhé, z nižšího stupně na vyšší;
  • nových návyků a znalosti, které člověk musí mít (digitálních, rozhodovacích, komunikačních, finančních atd.), ty se ale na školách nevyučují;
  • neustálých a stěží předvidatelných změn v ekonomice a na trhu práce;
  • období dospívání a osamostatnění.
Vaše dítě vyrostlo a stojí před důležitým úkolem vybrat si střední nebo vysokou školu?
Možná se zdá, že výběru povolání nevěnuje moc pozornosti, není moc sdílné, nebo naopak se bojí udělat chybu?
Rádi byste se s Vašim dítětem bavili o jeho budoucnosti konstruktivně?
Unavuje Vás, že musíte na všechno dohlížet, ale nechat tak důležité rozhodnutí na něm Vám nepřijde jako dobrý nápad ?
Máte v rodině odlišný názor na různé obory, profese a jejich perspektivu? Máte dítě ve střídavé péči, o to je ta dohoda složitější?
Hledáte odpovědi na otázky, jak poznat, který obor nejlépe odpovídá jeho schopnostem a nadáním?
Jako každý rodič určitě mu přejete úspěšný a spokojený život.
Představte si, že téměř dvě třetiny všech absolventů středních a vysokých škol ČR pracuje v oboru, který nevystudovali. Skoro polovina dospělých lidí chodí do práce, s kterou nejsou spokojení. Loňský průzkum spokojenosti se zvoleným oborem, který prováděla švédská společnost Universum mezi 15 000 studenty českých vysokých škol, ukázal, že 57 % vysokoškolských studentů není spokojeno s vybraným oborem.

Určitě mi dáte za pravdu, že studium, který vám v profesním životě bude k ničemu, v rychle se měnící době je velkou ztrátou času. Existují víceleté průzkumy toho, jak si čeští školáci vybírají střední a vysoké školy. Ty vypovídají o tom, že až v 80 % teenageři dají na radu rodičů.

Není divu, že když si děti vybírají střední školu a svoji profesní cestu, snažíme se jím pomoci, podporujeme je, když shánějí svoje první pracovní místo, nabízíme práci ve vlastním podniku, jen abychom jím usnadnili tu cestu, abychom měli klid, že se o sebe dokážou postarat.


Co najdete v e-booku?

Jak pochopit,
co doopravdy chce?
Kde a kdy začít s výběrem školy? Kterých chyb se často dopouští teenageři a jak se jich vyvarovat?
Trendy a budoucnost profesí nebo profese budoucnosti
Seznámím Vás s tím, co se dnes odehrává na trhu práce nejen v České republice, ale i ve světě. Jak to souvisí s volbou střední školy nebo vysokoškolského oboru?
Startujeme projekt "Sebeurčení"
Jak dětem usnadnit jejich volbu, aniž byste se museli rozhodovat místo nich. Jak se vypořádat se stresem, který je způsoben vícero věcmi najednou. Kde hledat informace a jak se v nich vyznat.
10 hlavních potřeb teenagera. Mýty, překážky a zdroje období dospívání.
Podíváme se na výběr školy a povolání v kontextu vývojových úkolů teenagerů. Ukážu Vám, proč období mezi 20. a 30. rokem člověka má velký vliv na jeho úspěšnost, a jak udělat tak, aby děti vstoupili do tohoto období správnou nohou.
Nepřenositelnost zkušeností, nebo dobrá rada nad zlato?
Každý z nás alespoň jednou požádal o radu a pomoc rodiče, kamaráda nebo kolegu v práci. Ne každá rada ovšem padla na úrodnou půdu. Totéž se děje s radami rodičů. Co si budeme povídat. Podíváme se na to, jak poradit dobře.
Rodičovská podpora v průběhu studijní cesty
Někteří rodiče si myslí, že výběrem střední školy jejich aktivní podpora končí. Teenageři jsou méně sdílní, všechno řeší spíše s kamarády. V různých rodinách je to různé a jediný správný způsob podpory neexistuje. Podíváme se na to, jak neztratit kontakt a proč je to důležité pro další vztahy s již dospělými dětmi.

"Jak podpořit teenagera ve volbě povolání"

e-book ve formátu pdf (25 str.)
+ Navíc získáte 4 informační e-maily s doplňujícími informacemi a postupy k projektu "Sebeurčení"
150
CZK
Dodací podmínky digitálních produktů
(vyňatek z Obchodních podmínek)
3.1. Cenu zboží / služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.1. Objedná-li si kupující dodání elektronické publikace (digitálního obsahu bez dodání na hmotném nosiči), objednaná publikace mu bude dodána ve formátu uvedeném na webu po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodů (viz. čl. 5.1 ).

4.2. Kupující má možnost zažádat o dodání objednané publikace před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaškrtnutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři. Zároveň bere na vědomí, že pokud výslovně požádá o dodání elektronické publikace, která není na hmotném nosiči, ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. l občanského zákoníku. V tomto případě publikace bude dodána kupujícímu nejpozději do 2 dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

9.1. Kupující / Student výslovně bere na vědomí, že všechny materiály poskytnuté ze strany prodávajícího jsou předmětem práv duševního vlastnictví prodávajícího. Za tímto účelem se kupující/ student výslovně zavazují zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předchozího souhlasu prodávajícího zasahovali do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu.

Úplné znění Všeobecných obchodních podmínek
Kateřina Málková
SMART COURSE ČR
zakladatelka a kariérový konzultant
www.katerinamalkova.cz
Přes veškeré moje pracovní zkušenosti a ambice, jsem především máma dvou úžasných kluků, kteří mi sice často dávají zabrat, ale zároveň neustále překvapují svým osobitým způsobem myšlení, svými absolutně odlišnými povahami a zájmy, svoji neuvěřitelnou schopností projevovat lásku a přijímat nás, rodiče takovými, jací jsme.

Problémy ve škole se starším synem, ADHD, střídavá péče mne donutily začít přemýšlet o jeho profesní budoucnosti dříve, než v 9. třídě. Moje vlastní profesní transformace ukázala, že cesta, kterou jsem doposud šla (poslední moje pozice byla ředitelka pro rozvoj ICT firmy), mi přestala dávat smysl.

Tento smysl jsem našla v kariérovém poradenství pro mládež, které se věnuji poslední 2 roky, do které promítám svoje 20leté zkušenosti s řízením a podnikáním a také svoje rodičovské zkušenosti. Po 2 letech činnosti otevírám výcvikové programy pro všechny, kdo chce podporovat teenagery v jejich rozvoji a kariérní cestě.

- Ing. Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course ČR
trenér programů #Volba a #Kariéra, autorka e-booků "Jak podpořit teenagery ve volbě povolání" a "Jak si vybrat povolání, když zatím nevíš kam jít?"
Click to order
Cart
VAŠE OBJEDNÁVKA
Total: 
V tuto chvíli e-knihu je možné uhradit pouze bankovním převodem.

Protože není fyzicky možné zajistit, aby elektronická publikace v zákonné 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy nebyla přečtena, e-kniha Vám bude odeslána po uplynutí této výpovědní lhůty, anebo nejpozději do dvou dnů po uhrazení v případě zaškrtnutí volby rychlého dodání. Pokyny k uhrazení Vám přijdou po odeslání objednávky na Váš e-mail.
Máte-li e-mailovou schránku na Seznamu nebo v Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", nebo v nové verzi Gmailu - složky "Aktualizace" nebo "Promoakce"
Jméno
Příjmení
Váš e-mail