Vybíráš si povolání
a zatím nevíš kam jít?

Kladeš si otázky:
Jak si vybírat povolání ve světě, který se neustále mění?
Podle kterých kritérií rozhodovat o dalším studiu?
Jak pochopit, že tato volba je správná?
Stáhni si tento e-book, který bude Tvým spolehlivým průvodcem.
(soubor pdf, 1 MB)

+ Navíc získáte 4-dílný minikurz k výběru budoucí profese
Skoro polovina všech absolventů středních a vysokých škol ČR si nenachází práci v oboru, který vystudovali. Loňský průzkum spokojenosti se zvoleným oborem, který prováděla švédská společnost Universum mezi téměř 15 000 studenty českých vysokých škol, ukázal, že 57 % studentů není spokojeno s vybraným oborem. Častou příčinou chybné volby bývá nedostatek času věnovaného volbě, slabý systém kariérového poradenství na školách, chybné vyhodnocení informací z trhu práce, stereotypní pohled na obor nebo profese. Určitě nám dáte za pravdu, že studium oboru, který v profesním životě vám k bude k ničemu, v současné rychle se měnící době je velkou ztrátou času. Od profesního vzdělání očekáváme, že dobře připraví k pracovnímu uplatnění. Práce v životě člověka hraje důležitou roli, proto věnujte volbě povolání více pozornosti. Náš e-book může být prvním krokem k vědomé, uvážlivé volbě povolání.

Co najdete v e-booku?

Ověřený algoritmus kroků, který vám pomůže si vybrat aktuální a vhodný pro vás studijní obor na střední nebo vysoké škole. Tento algoritmus budete moci uplatnit i později, když si budete vybírat specializaci v rámci oboru, profesi, pracovní místo. Celý proces je rozdělen na 4 logické kroky. Jsou podrobně vysvětlené, takže na nic nezapomenete. A co je na tom všem nejdůležitější? Začnete totiž o volbě povolání uvažovat strategicky, uspořádáte si priority a vybereš nejen obor, který bude bavit, ale ve kterém nebudete mít problém najít si uplatnění.
S.M.A.R.T. přístup k volbě studijního oboru a budoucího povolání
Včasný výběr oboru je předpokladem pro profesní úspěch
Jak přemýšlet o výběru oboru? Obor vs. profese. Jak reagovat na změny, které se odehrávají na trhu práce?
K čemu slouží vytvoření karty oboru a jeho vyhodnocení?
Jak zjistit co mne motivuje a jaký vliv má motivace na výběr budoucího povolání?
Jak si vybrat nejvhodnější obory na základě motivace a kompetencí?
Jak se orientovat na trhu práce a pochopit, kde hledat uplatnění po vystudování?
Spojení s člověkem z praxe. Jak smysluplně zapojit známé, kamarády a rodiče, aby pomohli s výběrem budoucího povolání?
Vědomé rozhodování jako základ pro úspěšnost v práci a v životě
SMART COURSE ČR
kariérové poradenství pro mládež
www.katerinamalkova.cz
Patřím k lidem, kteří si přejí, aby každý člověk dokázal najít takový profesní směr, který mu dovolí realizovat a rozvíjet své schopnosti a nadání, který mu umožní žít šťastný a spokojený život. Každé semínko vyklíčí, když bude mít dobré prostředí. Záleží mi na tom, aby každý člověk dokázal pochopit, které prostředí je pro něj to nejlepší, která profese naplní jeho poslání.

Když vstupujete do prostoru Smart Course, stáváte se součástí komunity lidí hledajících svoji autentickou cestu, kteří věří v to, že svůj život nežijeme pro práci, ale pracujeme proto, aby náš svět byl hezčím místem pro náš život.

- Ing. Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course ČR
autorka minikurzu "8 mýtů o výběru školy"
Pro stažení e-booku
zadejte svůj e-mail