Vybíráš si povolání
a zatím nevíš kam jít?

Kladete si otázky:
Jak si vybírat povolání ve světě, který se neustále mění?
Jak se rozhodovat o dalším studiu?
Jak pochopit, která volba je správná?
Pořiďte si tento e-book, který bude Vaším spolehlivým průvodcem.

+ Navíc získáte 4-dílný emailový minikurz k výběru budoucí profese
Skoro polovina všech absolventů středních a vysokých škol ČR si nenachází práci v oboru, který vystudovali. V roce 2016 švédská společnost Universum provedla průzkum spokojenosti se zvoleným oborem mezi téměř 15 000 studenty českých vysokých škol. Tento průzkum ukázal, že 57 % studentů není spokojeno s vybraným oborem.

Určitě mi dáte za pravdu, že studium oboru, který v profesním životě vám k bude k ničemu, v současné rychle se měnící době je velkou ztrátou času. Práce v životě člověka hraje důležitou roli, proto věnujte volbě povolání více pozornosti. Náš e-book může být prvním krokem k vědomé, uvážlivé volbě povolání.

Co najdete v e-booku?

Ověřený algoritmus kroků, který Vám pomůže si vybrat aktuální a vhodný pro Vás studijní obor na střední nebo vysoké škole. Tento algoritmus budete moci uplatnit i později, když si budete vybírat specializaci v rámci oboru, profesi, pracovní místo.

Celý proces je rozdělen do 4 logických kroků, které jsou podrobně vysvětlené, takže na nic nezapomenete. A co je na tom všem nejdůležitější? Začnete totiž o volbě povolání uvažovat strategicky, uspořádáte si priority a vyberete nejen obor, který bude bavit, ale ve kterém v budoucnu nebudete mít problém si najít uplatnění.
Důležité principy výběru budoucího povolání. Jak pochopit, co se mi nejvíce hodí.
Stanovení studijních cílů. Jak se vyznat v oborech a specializacích. Vytvoření karty zajímavých oborů.
Motivace k výběru oboru a motivace ke studiu. Jak si vybrat školu, která bude bavit.
Spojení s člověkem z praxe. Jak smysluplně zapojit známé, kamarády a rodiče, aby pomohli s výběrem budoucího povolání?
Jak učinit finální rozhodnutí
E-kniha v pdf (29 str.)
Krok za krokem čtivě a jasně Vás provede celým procesem výběru střední nebo vysoké školy
4 audio podcasty
pomohou rozdělit velký úkol na menší, uvidět více možností a pochopit, jak vybírat školu, obor, profesi, budoucnost
2 pracovní listy ke stažení

"Jak si vybrat povolání,
když zatím nevíš kam jít"

e-book ve formátu pdf (29 str.)
+ Navíc získáte 4-dílný e-mailový minikurz s dalšími pracovními listy ke stažení a audio nahrávkami k výběru budoucí profese s úkoly
150
CZK
Dodací podmínky digitálních produktů
(vyňatek z Obchodních podmínek)
3.1. Cenu zboží / služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.1. Objedná-li si kupující dodání elektronické publikace (digitálního obsahu bez dodání na hmotném nosiči), objednaná publikace mu bude dodána ve formátu uvedeném na webu po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodů (viz. čl. 5.1 ).

4.2. Kupující má možnost zažádat o dodání objednané publikace před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaškrtnutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři. Zároveň bere na vědomí, že pokud výslovně požádá o dodání elektronické publikace, která není na hmotném nosiči, ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. l občanského zákoníku. V tomto případě publikace bude dodána kupujícímu nejpozději do 2 dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

9.1. Kupující / Student výslovně bere na vědomí, že všechny materiály poskytnuté ze strany prodávajícího jsou předmětem práv duševního vlastnictví prodávajícího. Za tímto účelem se kupující/ student výslovně zavazují zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předchozího souhlasu prodávajícího zasahovali do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu.

Úplné znění Všeobecných obchodních podmínek
Click to order
Cart
VAŠE OBJEDNÁVKA
Total: 
V tuto chvíli e-knihu je možné uhradit pouze bankovním převodem.

Protože není fyzicky možné zajistit, aby elektronická publikace v zákonné 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy nebyla přečtena, e-kniha Vám bude odeslána po uplynutí této výpovědní lhůty, anebo nejpozději do dvou dnů po uhrazení v případě zaškrtnutí volby rychlého dodání. Pokyny k uhrazení Vám přijdou po odeslání objednávky na Váš e-mail.
Máte-li e-mailovou schránku na Seznamu nebo v Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", nebo v nové verzi Gmailu - složky "Aktualizace" nebo "Promoakce"
Jméno
Příjmení
Váš e-mail