"8 mýtů o volbě budoucího povolání.
Vyber si střední školu"

Pracovní sešity
pro žáky 7. - 9. tříd základních škol
Kariérové poradenství a vzdělávání, rozvoj podnikavosti a schopnosti rozhodovat uvážlivě je jedním z velkých nových úkolů, který v posledních několika letech dostali na starost výchovní a kariéroví poradci a školní psychologové na základních školách.

Na mnoha školách stále se používají učebnice Občanské výchovy pro 9. ročník, které byly vydány koncem 90. let minulého století, v nichž téma "Volby povolání" je pojatá více z pohledu industriální doby, kdy výběr jednak studijních oborů, jednak variant uplatnění získaných znalostí a návyků byl značně omezený. Některé pracovní sešity nebo dokonce i testy, které se tradičně nabízí na Úřadech práce, obsahují odkazy na již neexistující předměty či otázky, které současným teenagerům nedávají žádný smysl.

Dnešní technologická společnost představuje velmi dynamické prostředí. Změny v pracovních náplních, požadavcích zaměstnavatelů, pracovním prostředí probíhají velmi rychle. Tak již dnes podle předpovědí mnoha odborníků 55 až 80 % existujících dnes povolání zanikne nebo se transformuje v průběhu následujících 15 let.
Kariérový poradce a/nebo pedagog vyučující volbu povolání také potřebuji svoji roli průvodce uzpůsobit této změně. Z poradců, kteří se ve svém poradenství více opírali o diagnostiku a školní prospěch, o poptávku na trhu práce, se postupně stávají průvodci vlastním rozhodováním žáků, pomáhající jím si uvědomovat své silné stránky a uvažovat o volbě povolání pružně z pozice tvůrce svého budoucího života.

Sada pracovních sešitů
"8 mýtů o volbě budoucího povolání"
obsahuje:

 • 2 sešity v jednom s profesionálními radami a cvičeními určenými pro žáky posledních ročníků základních škol na celkem 72 stránkách,
 • sešity ve formátu pdf (2 soubory) pro tisk jednotlivých listů,
 • 9 audionahrávek ve formátu MP3 v celkové délce 80 minut,
 • odkazy na další zdroje, videa, knihy a organizace uvnitř sešitů,
 • možnost doplnit sešity o existující pomůcky, karty a další metody.

Sešity v prostředí kariérového poradenství v České republice:

 • Sešity jsou prezentovány na Mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG 11. - 13. září 2019 v Bratislavě v rámci Tool Fair (trhu nástrojů).
 • Budou prezentovány na Národní ceně kariérového poradenství v Praze začátkem 3. října 2019.
 • Pilotní hromadné využití sešitů pro výuku na ZŠ - září 2019, region Tišnovsko, 500 žáků. Spolupráce v rámci MAP pro vzdělání včetně krátkého zaškolení pedagogů.
 • Sešity posloužily podnětem pro projekt "Inovace kariérového poradenství a vzdělávání na 2. stupni základní školy v regionu Tišnovsko", který v současné době čeká na schválení.
 • Sešity a využité metody jsou základem seminářů "Kariérové poradenství na základních školách" a "Kreativní techniky pro kariérové vzdělávání", které lektoruji ve spolupráci s různými pobočkami NIDV.

Cena sady sešitů - 800 Kč (vč. poštovného)
Sada sešitů vč. metodického průvodce - 950 Kč

Obsah sešitů

První sešit je věnován 8 stereotypům o výběru školy,

které velmi často zužují náš výběr. Hlavní cíl prvního sešitu – motivovat žáky k přemýšlení, zasadit brouka do hlavy, vybídnout k diskuzi. Cvičení na konci každé z 8 kapitol pomáhají utvářet vlastní názor na to, která kritéria a informace jsou důležité pro výběr střední školy.
Obsah 1. sešitu (38 str.)
Tento díl je věnován diskuzi o nejčastějších mýtech a stereotypech o volbě budoucího povolání, které až příliš často vedou k chybným rozhodnutím V něm se dozvíte o tom:

 • co ve skutečnosti znamená „studuj, co tě baví",
 • jak se vypořádat s výběrem školy mimo místo bydliště, k čemu je dobré vycestovat na zahraniční stáž již na střední a kde hledat informace,
 • jak odhadnout své šance na přijetí objektivně a zbytečně nepodceňovat své schopnosti, jak se nevzdávat při prvních neúspěších,
 • proč při výběru školy je důležitější se zaměřovat na téma nebo obor více než na konkrétní profese,
 • které trendy na trhu práce nebo v ekonomice má smysl brát v potaz, co znamenají trendy digitalizace, automatizace, robotizace pro každého konkrétního člověka,
 • proč IT není jen pro kluky,
 • že diplom a školní prospěch není měřítkem profesní úspěšnosti, přesto vzdělání hraje důležitou roli,
 • jak se naučit neodkládat důležitá rozhodnutí a včas si všimnout příležitostí.

Na otázku "Jak vybírat?" pomůže odpovědět druhý sešit,

který obsahuje promyšlenou a ověřenou praxí metodiku, která se v sešitu skládá z praktických, navazujících na sebe úkolů / témat. Tyto úkoly rozdělí velký cíl výběru střední školy a přípravy k přijímačkám na menší jednoduše zvládnutelné kroky. Z výběru školy se stane zajímavý a smysluplný proces, který podpoří víru ve vlastní schopnosti.
Obsah 2. sešitu (38 str.)
Tyto úkoly pomohou:

 • naučit se nejen snít, ale zapisovat své sny a cíle, objektivně ocenit jejich realističnost, potřebný čas a zdroje k jejich dosažení;
 • plánovat svůj čas, uvědomovat si, které činnosti přináší pozitivní emoce, a které činnosti takové emoce sice nevzbuzují, ale i přesto jsou přínosné, které jsou jen ztrátou času;
 • uvědomovat si svá nadání a předpoklady nejen jednotlivě, ale systémově, pochopit, které schopnosti může pomoci rozvíjet středoškolské vzdělání;
 • seznámit se s koncepcí mnohočetné inteligence, lépe rozumět sobě a svým individuálním schopnostem a motivaci;
 • naučit se činit uvážlivá rozhodnutí na základě osobních hodnot a priorit;
 • zamyslet se nad životním stylem, ke kterému může napomoci se přiblížit středoškolské vzdělání a budoucí profesní činnost;
 • pochopit, jakou roli hraje finanční motivace, v jakých případech vzdělání je investicí, čím se liší příjmy zaměstnance, živnostníka, majitele firmy;
 • seznámit se s aktuální koncepcí „osobní značky", která pomůže jasně chápat, které znalosti a návyky je užitečné získávat pro dosahování svých osobních a profesních cílů, a také jak se výhodně prezentovat na trhu práce;
 • na základě těchto informací vybrat nejvhodnější obory a střední školy a učinit rozhodnutí, vidět alternativy, kdyby nevyšla ta nejlepší varianta;
 • samostatně vytvořit akční plán přípravy k přijímačkám a podpořit vnitřní motivaci ke studiu.

Nově! Metodický průvodce pro poradce a pedagogy

k objednání samostatně nebo v sadě se sešity
11 témat, 12 vyučovacích hodin
Popis každé vyučovací hodiny včetně cvičení a domácích úkolů na celkem 20 str., které žákům pomohou cestou sebepoznání dospět k výběru oboru a střední školy.
Praktická cvičení, otázky a domácí úkoly
Všechny informace a úkoly z pracovních sešitů jsou rozdělené do tematických okruhů a doplněné o další aktivity vhodné do Občanské výuky nebo třídnických hodin.
Doplňující materiály (odkazy na video, literatura)
Pro interaktivní zapojení žáků v každé hodině najedete odkazy na animovaná videa, doporučenou literaturu a další zdroje.
Prezentace sešitů na mezinárodní konferenci IAEVG 2019, Career Guidance in Inclusive Society, 11. - 13. září 2019 v Bratislavě
500 účastníků ze 40 zemí světa

Objednání sešitů

Z důvodu zajištění tisku objednání sešitů je časově omezeno.
Vaše objednávky prosím posílejte nejpozději do 20. 09. 2019
Dodání sešitů na adresu školy bude probíhat v týdnu 30. 09. - 4. 10. 2019
Sada - papírový sešit 2-v-1, 76 str., obálka křída mat, 200 g/m2, offset 80 g/m2, plnobarevný tisk; 2 soubory ve formátu pdf (pro tisk jednotlivých pracovních listů); 9 MP3 podcastů.
Metodický průvodce - desky s rychlovazačem, 20 str., formát A4
Pro zaslání v rámci ČR poštovné je v ceně (kromě Metodického průvodce).
Nejsem plátce DPH.
zakladatelka Smart Course ČR, kurzy volby povolání pro mládež,
autorka sešitů, lektorka seminářů pro pedagogy, vedoucí zážitkových programu pro mládež
Kateřina Málková

Mým cílem je podpořit 100 000 teenagerů v České republice v uvědomění si svých talentů a schopností a výběru odpovídajících vzdělávacích možností. Projekt Smart Course jsem založila v roce 2016 na základě svých 20letých zkušeností v podnikatelské sféře. Vystudovala jsem obory "Hospodářská politika a správa" a "Finance a bankovnictví" se specializací "Oceňování podniků". Jsem absolventkou hlavního programu Aplikované diplomacie Diplomatické akademie Cyrila Svobody. V oblasti kariérního rozvoje a rozvoje osobního potenciálu se pohybují 10 let. Mám za sebou více jak 500 hodin různých kurzů, školení a tréninků.

7 let jsem byla jednatelkou společnosti ve stavebnictví, 7 let jsem se věnovala poradenství pro začínající podnikatele, byla jsem mentorkou start-upu pro agenturu CzechInvest, spolupracovala jsem se společnostmi Minebox, Blockchain.info, ŽSD, Otherm, Servic Climax, Trido aj. Poslední moji pozicí byla pozice ředitelky pro rozvoj Bezones a.s.

V současné době jsem členkou Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj ČR. Ve školním roce 2018/19 jsem proškolila 89 pedagogů ze 44 základních a středních škol.

Informace a dodací podmínky

Jak uhradit sešity?
V současné době sešity je možné uhradit pouze bankovním převodem. Na základě Vaší objednávky Vám vystavím fakturu.
Kdy Vám budou dodány
Sešity nejsou a nebudou distribuovány přes knihkupectví, takže je jinde nekoupíte.
Sešity v elektronické podobě Vám budou dodány na e-mail uvedený v objednávce hned po připsaní platby.
Dodání papírových sešitů bude probíhat v týdnu od 30. 09. 2019.
Poštovné
Poštovné v České republice je v ceně. Při zaslání na Slovensko k ceně bude připočteno 272 Kč poštovného.
Obchodní podmínky a kontaktní údaje
Ing. Kateřina Málková
IČ: 76450180, Nejsem plátce DPH
Jiráskova 845, Tišnov

Tel: (+420) 732 244 333
volba /a/ smart-course.cz

Úplné znění obchodních podmínek
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00073618.