Jak vybírat střední školu

když není jeden výrazný talent, nebo je, ale tím se neuživí
když teenager nejeví zájem o výběr školy, "je mu to jedno"
když není jasné, který druh střední školy volit - učiliště, maturitní obory nebo gymnázium
na tyto otázky Vám pomohou odpovědět
2 speciální pracovní sešity,
které slouží k tomu, aby
1
velký úkol výběru školy rozdělily na několik srozumitelných menších kroků
často právě příliš velký a stresující úkol vede teenagery k tom, aby "nic nechtěli" nebo nejevili zájem o řešení důležitých pro ně otázek
2
ukázaly způsob, jak uvažovat o své budoucí profesní cestě v kontextu celého života, nikoli jen školních předmětů
protože pro životní úspěšnost a dobrou uplatnitelnost nejsou důležité "jen" známky, znalosti a diplomy, ale především přístup a způsob myšlení
3
pomohly probudit vnitřní motivaci a zájem o studium jako takové
to je to, co ve vzdělávacím systému na základních školách chybí - propojení získávaných znalostí s praxí a osobním smyslem
4
naučily jak spojit svoje předpoklady, schopnosti a zájmy s konkrétním oborem a v budoucnu stanovit si kritéria pro profesní uplatnění a dosažení svých osobních cílů
Proč vznikly tyto sešity
Vznikly jako řešení pro mne osobně, když jsem se snažila mluvit o volbě střední školy s mým vlastním synem a také proto, že každý nemá možnost absolvovat tréninkové programy v Brně, ať už z finančního nebo jiného důvodu. Když jsem se pustila do jejich psaní, hlavním mým motivem bylo přenést téma první volby povolání do rodiny, kam nejenže patří, ale může pomoci konstruktivní komunikaci a pocitu přijetí a podpory, které dospívající velmi potřebují cítit od rodičů. Rodičům poskytnout aktuální návod, jak a o čem mluvit se svými dospívajícími dětmi. Dětem - nechat prostor pro samostatné a uvážlivé rozhodování a zároveň se vyzbrojit podporou rodičů, která je pro ně v tomto období velmi důležitá.

SADA SE SKLÁDÁ Z VÍCE ČÁSTÍ

První sešit "8 mýtů o výběru budoucího povolání" (38. str.)
je věnován tomu, kterých chyb se nejčastěji dopouští teenageři při výběru střední školy, které vedou k tomu, že v prvních dvou ročnících 40 % z nich začíná chápat, že šlápli vedle. A ani na vysokých školách tuto svoji chybu neopraví, protože tam je nespokojených celých 57 %. A 40 % vysokoškolských studentů studium nedokončí.

Brožura je napsaná velmi čtivě bez poučování, které odradí nejen teenagera, ale i dospělého. V každé kapitole se věnuji jednomu mýtu a následně dávám rady, co s tím mohou dělat, jak o tom přemýšlet. Tyto kapitoly je tak vedou k tomu, aby dokázali myslet kriticky - ne každou radu je potřeba přijímat jako bernou minci. Je důležité utvářet svůj názor a umět o tom diskutovat.

Dokonce i můj 13letý syn, který není žádný vášnivý čtenář, se do toho zamyšleně začetl. Každopádně ke každé kapitole jsou připraveny i audionahrávky v MP3, které si můžete stáhnout do mobilu.
Druhý pracovní sešit "Vyber si střední školu" (38 str.)
je čtivým souborem praktických úkolů, které teenagera provedou od okamžiku soustředění pozornosti na výběr, na organizaci vlastního času, na registraci svých nálad, mapování svých zájmů a schopností až po výběr konkrétních dvou škol, kam bude podávat přihlášky.

Pro rodiče tento sešit bude sloužit jako podpora ve chvíli, když budete potřebovat se synem nebo dcerou mluvit o konkrétních aspektech výběru, nebo podpořit motivaci, když uvidíte, že je na bodu mrazu.
Sada sešitu je připravená v několika variantách. Můžete si vybrat tu, která se Vám bude nejvíce líbit.
 • V elektronické podobě jako soubory pdf, které jsou doplněné o audionahrávky jednotlivých kapitol.
 • V tištěné podobě sešitu, do kterých Vaše dítě může zapisovat všechny své poznámky a také se k nim vracet.
Sada s podporou online
Jedna konzultace s poradcem k výběru střední školy vůbec nestačí. Většinou Vás nasměrují na testy profesní orientace, aby měli z čeho vycházet. Kompletní diagnostika vyjde na 8 a více tisíc. Jenže ani ta nenaučí člověka rozhodovat samostatně. Profesní testy v dnešní velmi proměnlivé době dokonce vydávají absurdní výsledky.

Třetí variantou, kterou Vám doporučuji využít je společně se sadou sešitu, je vstoupit do uzavřené FB skupiny, kde jsem schopná odpovídat na dotazy, pomáhat s konkrétními cvičeními, podporovat diskuzi na téma, která otevírám v sešitech.

Výhodou této skupiny je to, že když někomu odpovím na dotaz, může to zároveň pomoci mnoha dalším lidem. To, k čemu byste se vůbec nemuseli dostat, budete mít za cenu jedné konzultace u psychologa.

Dokonce i na střední škole v této skupině můžete mít podporu pro další rozhodování, protože, co si budeme povídat, střední školou to celé nekončí.

Co najdete v sešitech

2 sešity v jednom s profesionálními radami a cvičeními určenými pro žáky posledních ročníků základních škol na celkem 72 stránkách
Několik jednoduchých, ale účinných cvičení k organizaci svého času a posílení soustředění a cílevědomí
9 audionahrávek ve formátu MP3 v celkové délce 80 minut
Vysvětlení mnohočetné inteligence a toho, jak je možné různostranné zájmy a schopnosti spojit s budoucím povoláním
Vyvrácení nejčastějších mýtů a stereotypů o volbě budoucího povolání, které až příliš často vedou k chybným rozhodnutím
Jasný postup jak si na základě uvědomění zájmů, nadání, schopností vybrat střední školu a plánovat svoji budoucí vzdělávací a profesní cestu

Proč to funguje

Neurofyziologie mozku
Nosit nápady jenom v hlavě znamená nikdy je nezrealizovat. Když se myšlenky a postupy zapisují na papír, v mozku se aktivují určitá neuronová spojení, která podporují uvažování. Když ztvárníme (ať už písemně nebo výtvarně) své myšlenky, vidíme souvislosti a vnímáme svoje pocity.
Včasnost
Nejčastější příčinou chybných rozhodnutí je odkládání, ke kterému dochází proto, že úkol, s kterým se teenager doposud nesetkal, je velký, a není jasné jak ho řešit. V průběhu 7. a 8. třídy se názor teenagera na mnohé činnosti může měnit. Zapsané myšlenky pomohou neztratit se ve mnoha možnostech a vybrat pro sebe ty nejlepší. A v 9. třídě se věnovat přípravě k přijímacím zkouškám.
Snížení hladiny stresu
Stres v otázce volby povolání hraje velkou roli. Může člověka zablokovat. Různými projevy stresu jsou agrese, apatie, odstranění se, překládání zodpovědnosti na někoho jiného (například na rodiče). Schopnost zvládat stresové situace je jednou z podmínek úspěšnosti a životní spokojenosti.
Dodání do konce roku je možné
při objednání do 11. prosince.

Na cestě k Vám

(dodací podmínky)
Jak uhradit?
Uhradit je můžete bankovním převodem
Dnes bankovní převody jsou rychlé.
Všechny údaje k úhradě Vám přijdou e-mailem hned po odeslání objednávky.
Kdy Vám budou dodány
Hned po uhrazení
e-mailem Vám přijdou odkazy ke stažení brožury a pracovního sešitu v elektronické podobě. V e-knize v každé kapitole je odkaz k poslechu a stažení MP3.
Při objednání do 11. prosince 2018 tištěné brožury budou dodány v týdnu
od 17. prosince 2018.
Poštovné
Poštovné v České republice je v ceně
Při zaslání na Slovensko k ceně připočtěte 272 Kč poštovného.

Pokud sešity nesplní Vaše očekávání, vrátím Vám peníze

Pokud se Vám tyto brožury z jakéhokoli důvodu nebudou líbit, nepomohou nebo nepřinesou nic nového, napište mi do 30 dnů od jejich zaplacení a já Vám vrátím peníze v plné výši.
Řekli o mé metodice, publikacích a kurzech
Sešit "8 mýtů o volbě budoucího povolání", 38 str.
první strana sešitu
8 mýtů = 8 kapitol.= 9 audionahrávek. Úkoly a otázky na konci každé kapitoly.
Pracovní sešit "Vyber si střední školu", 38 str.
druhá strana sešitu
Postup od "A", tj. jak si najít čas na hledání informací a sebepoznání, až do "Z" - výběr oboru a střední školy.
Pro stažení ukázky
zadejte svůj e-mail
autorka sešitů, kariérový konzultant pro mládež a dospělé
zakladatelka Smart Course ČR, kurzy volby povolání pro mládež
přednášející paralelní sekce na mezinárodní konferenci "Celoživotní kariérové poradenství v globální a lokální síti"
Kateřina Málková
Jsem podnikatelka a kariérní konzultant. Právě můj syn, vyčerpávající konflikty s učiteli ve škole, které trvaly 4 roky, přestup do jiné školy, překvapivé zjištění, že není podprůměrný, ale má nadání, mne přivedly do kariérního poradenství pro mládež. Pracuji také s dospělými a mohu říci, že většina problémů se sebedůvěrou, s profesním zaměřením má kořeny v období dospívání. Kvůli tomu jsem opustila místo ředitelky IT společnosti. Dnes se svoji soukromou činností snažím tento poměr změnit.
Přednášky a konference
23. 11. 2018 - Mezinárodní konference "Kariérové poradenství v lokální a globální síti"
příspěvek na téma "Edutainment v kariérovém poradenství mládeže"

27. 10. 2018 - Národní cena kariérového poradenství 2018
příspěvek "Motivace mládeže. Proč si nechtějí vybírat."

9. 11. 2017 - Konference "Technické vzdělání dětí a mládeže"
příspěvek "Kariérové poradenství jako nástroj motivace žáků k plánování kariéry v technických oborech"

 • Mezinárodní konference "Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí", 17. května 2018 na Krajském úřadě JMK
 • Konference Career Forum 2018, Moscow, 1. sekce "Osobní kariéra"
 • Mezinárodní konference "Kariérové poradenství v měnícím se světě", Euroguidance, 10. - 11. 11. 2017
 • Konference "Kariérové poradenství ve školní praxi", Brno, 2017
 • Konference "Kariérové poradenství – spolupráce rodičů a školy", Brno, 2016
 • Konference TEDxBrnoWomen, Brno, 2016
 • Konference "Národní cena kariérového poradenství 2016", Euroguidance
 • Konference "Kam kráčí management? Očekávání zaměstnavatelů od absolventů VŠ", ČMA, Vídeň, 2016
Zkušenosti
Nejzásadnější životní zkušeností bylo moje rozhodnutí ve 21 letech přestěhovat se do jiné země. Bez kontaktů, znalosti jazyka a jakýchkoli reálných představ o tom, jak si najdu uplatnění v oboru, který jsem vystudovala.

Začátky byly krušné, 2 roky jsem docházela na Úřad práce, pomoc a podpora žádná. Personální agentury mi nabízely jen podřadnou práci s výrazem "co byste chtěla". Ale nevzdala jsem se. a z dnešního pohledu to byla velmi důležitá zkušenost.

7 let jsem byla jednatelkou vlastní rodinné firmy ve stavebnictví, která zaměstnávala více jak 20 lidí.

10 let jsem se zabývala poradenstvím pro začínající podnikatele a malé firmy, mentorovala jsem technologický startup.

Než jsem založila Smart Course 2 roky jsem řídila nově vznikající webovou platformu pro firemní spolupráci Bezones.

V současné době pořádám kurzy pro teenagery, dospělé, poradce a začínající podnikatele.

Mám 2 syny - 6 a 13 let.
Vzdělání v KP
 • Výběr povolání v moderní škole, 108 hod.
 • Gamefikace ve vzdělání: mýty a realita
 • Proč nám žáci nerozumí. Vliv způsobu vnímání na efektivitu výuky
 • Introduction to Psychology by University of Toronto (Coursera, 12 týdenní kurz)
 • Úvod do kariérového poradenství, Helena Košťálová, EKS;
 • Storytelling v kariérovém poradenství, Helena Košťálová, EKS
 • Certifikovaný výcvik v kariérovém poradenství pro mládež, 2016, srpen - prosinec,
 • Univerzitní vzdělání v oboru finanční management se specializací Oceňování byznysu a hospodářská politika s správa.
 • Diplomatická akademie Cyrila Svobody, hlavní program Aplikované diplomacie

Pro Národní Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NIDV) vedu kurz "Kreativní techniky v kariérovém vzdělávání žáků"

Máte dotazy?
Potřebujete vědět více?
Napište mi

© SMART COURSE ČR
Ing. Kateřina Málková
IČ: 76450180, Nejsem plátce DPH
Jiráskova 845, Tišnov

Tel: (+420) 732 244 333
volba /a/ smart-course.cz

Úplné znění obchodních podmínek
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00073618.
Ikony: Freepik.com
Click to order
Cart
VAŠE OBJEDNÁVKA
Total: 
V tuto chvíli e-knihy je možné uhradit pouze bankovním převodem.

Máte-li e-mailovou schránku na Seznamu nebo v Gmailu, zkontrolujte prosím složky "Hromadné" nebo "Promo", nebo v nové verzi Gmailu - složky "Aktualizace" nebo "Promoakce"
Jméno
Příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Adresa dodání