Sada pro kariérové
poradenství a vzdělávání
na základní škole

 • Pracovní sešit "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Vyber si střední školu" (oboustranný) - po žáky 8. - 9. tříd.
 • Metodický průvodce k pracovnímu sešitu pro pedagogy.
 • Licence pro 1 osobu k využití elektronické verze pracovního sešitu ve formátu pdf.
 • 9 audio podcastů k první části sešitu dostupné na Soundcloud.com

K dispozici jsou posledních 8 ks!
Po vyprodání prodej sady bude ukončen.
Výběr střední školy pro většinu žáků základních škol je velmi stresující úkol. Kromě přípravy k přijímacím zkouškám, kterým se věnuje velká pozornost, je nejméně důležité teenagery podpořit ve správném výběru studijního oboru. Na rozhodnutí o výběru střední školy a oboru nejčastěji mají vliv rodiče žáků a jejich prospěch. Nelze podceňovat ani roli pedagogů a kariérových poradců na základních školách, kteří žákům mohou významně pomoci rozhodnout se pro vzdělávací směr, který bude odpovídat jejich schopnostem a zájmům, v kterém se jím bude dařit a který zároveň nastartuje jejich profesní budoucnost.

Tyto sešity jsou moderním průvodcem výběru budoucího povolání, díky kterému nezapomenete na žádnou důležitou otázku a kritérium volby, v němž najdete inspiraci pro témata a aktivity, které můžete nabídnout svým žákům v hodinách občanské výchovy, pracovních činností nebo třídnických hodinách.

Poskytnout individuální poradenství všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v dostatečném časovém rozsahu (alespoň 2 - 3 setkání) není v sílách žádné i sebemenší základní školy. Díky této sadě a nabídnutému v ní praktickému přístupu dokážete efektivně rozvíjet kariérové vzdělávání v rámci vyučovacích hodin ve starších ročnících, s kterými počítá ŠVP většiny škol, a tím nejen naplnit požadavky RVP, ale Vašim žákům pomoci rozhodnout se dobře, podpořit jejich motivaci ke studiu a schopnost vidět v něm osobní smysl.

Sada pro kariérového poradce obsahuje:

 • papírový výtisk oboustranného pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání" s profesionálními radami a cvičeními určenými pro žáky posledních ročníků základních škol na celkem 72 stránkách,
 • elektronická verze sešitu (2 soubory ve formátu pdf), časově neomezená licence pro 1 pedagoga pro tisk pracovních listů,
 • 9 audionahrávek ve formátu MP3 v celkové délce 80 minut (dostupné na Soundcloud.com),
 • metodického průvodce k pracovním sešitům pro pedagogy (32 str.),
 • ve všech materiálech jsou odkazy na další zdroje, užitečné portály, videa, knihy a pomůcky.

Obsah pracovního sešitu
a metodické příručky

1
První část sešitu je věnována 8 stereotypům o výběru školy,
které velmi často zužují náš výběr. Hlavní cíl první části sešitu – motivovat žáky k přemýšlení, otevřít téma, zasadit brouka do hlavy, vybídnout k diskuzi. Cvičení na konci každé z 8 kapitol pomáhají utvářet vlastní názor na to, která kritéria a informace jsou důležité pro výběr střední školy.
2
Na otázku "Jak vybírat?" pomůže odpovědět druhá část sešitu,
který obsahuje promyšlenou a ověřenou praxí metodiku, která se v sešitu skládá z praktických, navazujících na sebe úkolů / témat. Tyto úkoly rozdělí velký cíl výběru střední školy a přípravy k přijímačkám na menší jednoduše zvládnutelné kroky. Z výběru školy se stane zajímavý a smysluplný proces, který podpoří víru ve vlastní schopnosti.
3
Metodický průvodce k pracovnímu sešitu pro pedagogy / kariérové poradce na škole
nabízí moderní přístup a ucelený koncept využití pracovního sešitu ve vyučovacích hodinách věnovaných volbě povolání doplněný o odkazy na související literaturu, animovaná videa, pomůcky a další zdroje informací pro organizaci efektivního kariérového vzdělávání na základní škole. Umožňuje začlenit do výuky důležité pro osobnostní rozvoj žáků prvky diskuze, sebereflexe, vzájemné podpory a týmové spolupráce.
Obsah 1. části sešitu (38 str.)
Tento díl je věnován diskuzi o nejčastějších mýtech a stereotypech o volbě budoucího povolání, které až příliš často vedou k chybným rozhodnutím V něm se dozvíte o tom:

 • co ve skutečnosti znamená „studuj, co tě baví",
 • jak se vypořádat s výběrem školy mimo místo bydliště, k čemu je dobré vycestovat na zahraniční stáž již na střední a kde hledat informace,
 • jak odhadnout své šance na přijetí objektivně a zbytečně nepodceňovat své schopnosti, jak se nevzdávat při prvních neúspěších,
 • proč při výběru školy je důležitější se zaměřovat na téma nebo obor více než na konkrétní profese,
 • které trendy na trhu práce nebo v ekonomice má smysl brát v potaz, co znamenají trendy digitalizace, automatizace, robotizace pro každého konkrétního člověka,
 • proč IT není jen pro kluky,
 • že diplom a školní prospěch není měřítkem profesní úspěšnosti, přesto vzdělání hraje důležitou roli,
 • jak se naučit neodkládat důležitá rozhodnutí a včas si všimnout příležitostí.
Obsah 2. části sešitu (38 str.)
Tyto úkoly pomohou:

 • naučit se nejen snít, ale zapisovat své sny a cíle, objektivně ocenit jejich realističnost, potřebný čas a zdroje k jejich dosažení;
 • plánovat svůj čas, uvědomovat si, které činnosti přináší pozitivní emoce, a které činnosti takové emoce sice nevzbuzují, ale i přesto jsou přínosné, které jsou jen ztrátou času;
 • uvědomovat si svá nadání a předpoklady nejen jednotlivě, ale systémově, pochopit, které schopnosti může pomoci rozvíjet středoškolské vzdělání;
 • seznámit se s koncepcí mnohočetné inteligence, lépe rozumět sobě a svým individuálním schopnostem a motivaci;
 • naučit se činit uvážlivá rozhodnutí na základě osobních hodnot a priorit;
 • zamyslet se nad životním stylem, ke kterému může napomoci se přiblížit středoškolské vzdělání a budoucí profesní činnost;
 • pochopit, jakou roli hraje finanční motivace, v jakých případech vzdělání je investicí, čím se liší příjmy zaměstnance, živnostníka, majitele firmy;
 • seznámit se s aktuální koncepcí „osobní značky", která pomůže jasně chápat, které znalosti a návyky je užitečné získávat pro dosahování svých osobních a profesních cílů, a také jak se výhodně prezentovat na trhu práce;
 • na základě těchto informací vybrat nejvhodnější obory a střední školy a učinit rozhodnutí, vidět alternativy, kdyby nevyšla ta nejlepší varianta;
 • samostatně vytvořit akční plán přípravy k přijímačkám a podpořit vnitřní motivaci ke studiu.
Obsah metodického průvodce (32 str.)
Najdete v něm podrobný popis / scénář 12 vyučovacích hodin včetně cvičení a domácích úkolů s využitím pracovního sešitu. Všechny informace a úkoly z pracovních sešitů jsou rozdělené do tematických okruhů a doplněné o další aktivity vhodné do Občanské výuky, hodin volby povolání, pracovních činností, hodin věnovaných osobnostnímu rozvoji a souvisejícím průřezovým tématům nebo třídnických hodin.

 • Úvod do volby povolání. Stereotypy, mýty a volba povolání.
 • Dělej co tě baví. Pravidla pro společné diskuze ve třídě.
 • Práce na celý život. Talenty, nadání a silné stránky.
 • Kompetence a teorie mnohočetné inteligence.
 • Odbornost a úspěšnost. Strachy, překážky a chyby na cestě k úspěchu.
 • Vliv okolí na důležitá životní rozhodnutí.
 • Motivace a motivy.
 • Finanční motivace a přesvědčení.
 • Trendy budoucnosti a trh práce.
 • Práce a životní styl.
 • Genderové stereotypy ve volbě povolání.
 • Rozhodování a plánování.
Sešity v prostředí kariérového
poradenství v České republice
Bratislava, 11. - 13. září 2019
Bylo mi ctí, že mezinárodní věděcký výbor skládající se z takových kapacit v kariérovém poradenství jako Gideon Alurmani (Indie), Annamaria De Fabio (Itálie), Jane Goodman (Oaklad University), Jean-Jacques Ruppert (Belgie) aj. schválil prezentaci těchto pracovních sešitů na 43. ročníku mezinárodní konference kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě. Na konferenci se sjelo 500 účastníků ze 40 zemí světa.
Prezentace na konferenci Národní cena kariérového poradenství 2019
Euroguidance, Praha, 3. října 2019
Prezentovat sešity v komunitě Euroguidance, která aktivně rozvijí kariérové poradenství a vzdělávání v České republice, bylo pro mne velmi důležité. Národní cenu sešity sice prozatím nezískaly, ale základní kámen byl položen. Důležitější než cena je živá pozitivní zpětná vazba, zájem a navazující spolupráce se školami a dalšími institucemi.
Sady pro kariérové poradce na základních školách
po celé České republice
Těsně po uvedení na trh kompletní sady pro kariérové poradce / pedagogy začalo používat již 288 základních škol napříč Českou republikou. Nabídkou sady pro pedagoga to ovšem nekončí. V roce 2020 pro zapojené školy připravuji další formy spolupráce a podpory v zavedení tohoto přístupu do školní praxe.
Pracovní sešity pro žáky
ve spolupráci s MAP Tišnovsko
Pilotní hromadné využití sešitů pro výuku na ZŠ v září 2019, region Tišnovsko, 500 žáků 8. tříd na 7 základních školách. Spolupráce v rámci MAP pro vzdělání pokračuje zaškolením pedagogů a diskuzemi o zkušenostech z praxe. Sešity si odnesli také účastníci workshopů "Jak vybírat střední školu" (rodiče a žáci), které jsem lektorovala na Veletrhu středních škol v Tišnově.
Podpora Google a Impact HUBu
Google for Startup Academy
V roce 2019 projekt získal podporu společností Google a Impact Hub.
autorka sešitů, zakladatelka Smart Course ČR, kurzy volby povolání pro mládež, lektorka seminářů pro pedagogy pro NIDV (NPI), MAPy v regionech, Úřady práce a další organizace, vedoucí zážitkových programu pro mládež, máma dvou kluků 14ti a 7mi let.
Ing. Kateřina Málková

Mým cílem je podpořit 100 000 teenagerů v České republice v uvědomění si svých talentů a schopností a výběru odpovídajících vzdělávacích možností. Projekt Smart Course jsem založila v roce 2016 na základě svých 20letých zkušeností v podnikatelské sféře. Tento projekt nečerpá žádné dotační zdroje.

Vystudovala jsem obory "Hospodářská politika a správa" a "Finance a bankovnictví" se specializací "Oceňování podniků". Jsem absolventkou hlavního programu Aplikované diplomacie Diplomatické akademie Cyrila Svobody. V oblasti kariérního rozvoje a rozvoje osobního potenciálu se pohybují 10 let. Mám za sebou více jak 500 hodin různých kurzů, školení a tréninků.

7 let jsem byla jednatelkou společnosti ve stavebnictví, 7 let jsem se věnovala poradenství pro začínající podnikatele, byla jsem mentorkou start-upu pro agenturu CzechInvest, spolupracovala jsem se společnostmi Minebox, Blockchain.info, ŽSD, Otherm, Service Climax, Trido aj. Poslední moji pozicí byla pozice ředitelky pro rozvoj Bezones a.s.

V současné době jsem členkou Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj ČR. Ke dnešnímu dni mými školeními prošlo 182 pedagogů z 138 základních a středních škol České republiky.

Objednání sady

Zbývá posledních 9 ks k dodání.
Po vyprodání prodej těchto sad bude ukončen.
Papírové výtisky jsou připraveny k odeslání.
 • Sada - papírový sešit 2-v-1, 76 str., obálka křída mat, 300g/m2, offset 80 g/m2, plnobarevný tisk; 2 soubory ve formátu pdf (pro tisk jednotlivých pracovních listů); 9 MP3 podcastů z přístupem na Soundcloud.com.
 • Metodický průvodce - sešívaná brožura, 32 str., černobílý tisk, offset 80 g/m2
Pro zaslání v rámci ČR poštovné je v ceně (kromě Metodického průvodce).
Nejsem plátce DPH.

Informace a dodací podmínky

Jak uhradit sešity?
V současné době sešity je možné uhradit pouze bankovním převodem. Na základě Vaší objednávky Vám vystavím fakturu.
Kdy Vám budou dodány
Sešity nejsou a nebudou distribuovány přes knihkupectví, takže je jinde nekoupíte.
Sešity v elektronické podobě Vám budou dodány na e-mail uvedený v objednávce hned po připsaní platby.
Skladem zbývá posledních 10 ks, papírové výtisky odesílám hned.
Poštovné
Poštovné v České republice je v ceně. Při zaslání na Slovensko k ceně bude připočteno 272 Kč poštovného.
Obchodní podmínky a kontaktní údaje
Ing. Kateřina Málková
IČ: 76450180, Nejsem plátce DPH
Jiráskova 845, Tišnov

Tel: (+420) 732 244 333
volba /a/ smart-course.cz

Úplné znění obchodních podmínek
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00073618.